http://www.certitudinea.ro/articole/emisiuni-tv
Pe 17 februarie a avut loc, la NA?UL TV, prima emisiune din seria Treze?te-te, Gheorghe, treze?te-te, Ioane!, conceput?, relizat? ?i moderat? de Miron Manega. Sloganul emisiunii este o fraz? vibrant? apar?innd lui Grigore Vieru:Ca s? fii romn, trebuie s? po?i!.Emisiunea se transmite zilnic, n fiecare diminea??, ntre orele 10,30 12,00.
Partenerul de platou al lui Miron Manega este Constantin Cojocaru (doctor n economie, autorul legii Cojocaru). Invitat special n prima emisiune a fost Prof. Dr. Florian Colceag, antrenorul de genii cum a fost supranumit de mass-media, coautor, al?turi de Constantin Cojocaru, Ioan Ro?ca ?i Ilie B?descu, al CONSTITU?IEI CET??ENILOR. Emisiunea a demarat cu urm?torul discurs:
Bun? diminea?a, doamnelor ?i domnilor, ?i bine-a?i venit, n fa?a televizoarelor, la NA?UL TV, la o nou? emisiune. M? numesc Miron Manega, sunt cet??ean romn ?i am drepturi. Despre aceste drepturi o s? vorbim, n cadrul emisiunii Treze?te-te, Gheorghe, treze?te-te, Ioane!, care are ca slogan cuvintele lui Grigore Vieru: Ca s? fii romn, trebuie s? po?i!. Unul dintre aceste drepturi este acela de a avea o Constitu?ie a mea, a cet??eanului romn care are drepturi. O Constitu?ie a mea, a dumneavoastr? ?i a tuturor cet??enilor romni, nu doar a parlamentarilor romni.

 

n condi?iile n care structurile puterii preg?tesc cea de-a ?aptea Constitu?ie a Romniei, f?r? consultarea public?, real?, a societ??ii civile, f?r? o definire clar?, punctual?, a principiilor care-i stau la baz?, un grup de de reprezentan?i ai societ??ii civile, constituit la 16.03.2013 n Comitet de Ini?iativ? al Mi?c?rii pentru Constitu?ia Cet??enilor, a reu?it s? demareze, s? elaboreze ?i s? finalizezeo alternativ? civic? la ceea ce ni se preg?te?te. Alternativa const? ntr- un proiect coerent ?i unitar de Lege privind revizuirea Constitu?iei Romniei.

Proiectul propriu-zis a fost finalizat de Constantin Cojocaru (pre?edintele Comitetului de ini?iativ?), n colaborare cu Ilie B?descu, Florian Colceag, Viorel Gligor, Marian Ilie, Alexandru Melian, Ioan Ro?ca, Mihail Seidner ?i Gheorghe Sin. La finalizarea textului, au fost luate n considerare observa?iile formulate de Consiliul Legislativ al Romniei, prin Avizul 308/22.04.2013, precum ?i propunerile f?cute n cadrul Forumului Constitu?ional, coordonat de Cristian Prvulescu, ?i n cadrul Comisiei parlamentare pentru revizuirea Constitu?iei, condus? de Crin Antonescu. Textul final al proiectului a fost aprobat de noul Comitet de Ini?iativ?, constituit la data de 10.12.2013..

Indiferent de ?ansele pe care le are acest proiect, indiferent de reac?ia ?i piedicile structurilor puterii la adresa acestuia, demersul a fost f?cut, este nregistrat oficial ?i disponibil dezbaterii publice a romnilor de pretutindeni.

Comitetul de Ini?iativ? al Mi?c?rii pentru Constitu?ia Cet??enilor i roag? pe cet??enii romni din toate col?urile lumii ?i pe to?i cet??enii lumii care sunt ?i cet??eni romni s? ia act de acest document, s?-l promoveze ?i s?-l sus?in?. Ar fi primul semn c? am dep??it p?guboasa ipostaz? de observatori critici ?i am p??it pe calea demn? ?i responsabil? a implic?rii directe n soarta na?iunii ?i a ??rii. Atunci cnd ?i arde casa, degeaba i denun?i pe incendiatori, dac? nu arunci m?car o g?leat? cu ap? peste foc. Pentru c? degeaba l-ai prins pe incendiator dup? ce casa a fost f?cut? scrum.

Poate c? acest proiect, demarat ?i finalizat prin munca asidu? ?i voluntar? a ctorva cet??eni romni (inclusiv notarul a fost pl?tit din buzunarele proprii), n-are nici o ?ans?. Dar, dac? nu ar fi fost f?cut, SIGUR nu ar fi avut nicio ?ans?! Implicndu-ne direct, CONSTRUIND, ne c?tig?m ?i dreptul de a revendica. Altfel, suntem simpli spectatori-anali?ti de tribun?, la un meci de fotbal. Orict de pricepu?i ?i de talenta?i am fi la comentarii, niciun arbitru nu ne bag? n seam?… (Miron Manega)

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de lege privind revizuirea Constitu?iei Romniei

- ini?iativ? legislativ? cet??eneasc?, 10.12.2013 -

Constitu?ia Romniei, adoptat? prin Referendumul na?ional din 8 decembrie 1991, revizuit? prin Referendumul na?ional din 18-19 octombrie 2003, s-a dovedit total necorespunz?toare pentru aspira?iile ?i n?zuin?ele poporului romn, greu ncercat n ultimii 70 de ani ai istoriei sale, ncepnd cu punerea n practic? a Pactului Ribbentrop-Molotov, continund cu lovitura de stat din 23 august 1944, prin care a fost instalat regimul comunist n Romnia, cu lovitura de stat din 22 decembrie 1989, prin care a fost instalat regimul oligarhic actual, cu cei 23 de ani de distrugere ?i jefuire a avu?iei productive acumulat? de romni de-a lungul veacurilor, cu aducerea majorit??ii cet??enilor Romniei n starea de sclavie, n care se afl? n prezent.

Eliberat din jugul regimului comunist prin sacrificiul suprem al celor peste 1.000 de tineri romni, uci?i, n zilele nsngerate ale lui decembrie 1989, poporul romn, cu uria?a avu?ie productiv? acumulat? din munca lui, n timpul regimului comunist, avea posibilitatea ?i era ndrept??it s?-?i construiasc? o economie democratic?, productiv? ?i performant?, care s?-i asigure libertatea, bun?starea ?i fericirea, precum ?i posibilitatea de a-?i construi un stat cu adev?rat democratic, un stat al lui, al poporului, care s?-l slujeasc?, s?-i apere drepturile ?i libert??ile.

Cu avu?ia productiv?, cu situa?ia financiar? ?i cu for?a de munc?, de nalt? calificare, pe care le avea n 1990, poporul romn ar fi avut, ast?zi, pensii ?i salarii, ca ?i venituri bugetare, de patru ori mai mari dect cele pe care le are, nivelul lui de trai ar fi fost, ast?zi, printre cele mai ridicate din Europa ?i din lume.

Din nefericire, autorii loviturii de stat din decembrie 1989 au confiscat revolta popular? a romnilor, au acaparat ?i statul romn, pe care l-au transformat n instrument de jefuire a poporului ?i de mbog??ire a lor. Au jefuit ?i s-au mbog??it. Au distrus, au demolat mii de uzine ?i fabrici construite de romni, pe care le-au vndut ca fier vechi ?i alte materiale de construc?ii, cu banii ncasa?i ?i-au cump?rat bunuri de consum de lux – vile, jeepuri, iahturi etc. Cea mai mare parte a capitalului na?ional a fost trecut? n proprietatea str?inilor, prin a?a-numita privatizare, prin vnzare la pre?uri derizorii a miilor de ntreprinderi, uzine, fabrici, spa?ii comerciale ?i de birouri, b?nci etc., construite cu mult? trud? ?i multe priva?iuni de c?tre cet??enii Romniei.

Cu ajutorul infla?iei, statul romn, prin Banca Na?ional? a Romniei, a pus pe butuci fabricile ?i uzinele, ntregul capital productiv al ??rii, ca s? poat? s? le demoleze, ca s? poat? s? le scoat? la mezat, s? fie cump?rate de guvernan?i ?i de str?ini, la pre?uri de nimic. Cu ajutorul aceleia?i infla?ii, statul romn, n mai pu?in de un deceniu, n perioada 1990-1997, a redus la jum?tate puterea de cump?rare a salariilor ?i pensiilor, astfel nct majoritatea cet??enilor Romniei a fost adus? n stare de s?r?cie, n imposibilitatea de a economisi ?i de a investi, pentru crearea de capacit??i de produc?ie ?i de locuri de munc?. Au fost distruse 4 milioane de locuri de munc?, astfel nct peste 3 milioane de romni au fost obliga?i s? ia drumul str?in?t??ii, n c?utarea unui loc de munc?.

Rezultatul final al acestui proces de distrugere ?i jefuire este acela c? Romnia a fost adus? n stare de colonie, iar majoritatea poporului romn a fost adus? n stare de sclavie. Cea mai mare parte a capitalului utilizat pe teritoriul Romniei se afl? n proprietatea str?inilor, a transna?ionalelor, ceea ce face ca ?i cea mai mare parte a avu?iei create n Romnia s? intre n proprietatea str?inilor ?i s? plece din ?ar?. nstr?inarea capitalului na?ional a determinat ?i nr?ut??irea nemaintlnit? a raportului dintre remunera?ia muncii ?i remunera?ia capitalului. n Romnia, ponderea salariilor, pensiilor ?i celorlalte venituri derivate din salarii n Produsul Intern Brut (PIB) este de sub o treime, restul fiind profituri, n timp ce n Elve?ia, de exemplu, ca ?i n alte ??ri civilizate ale lumii, ponderea profiturilor este de sub o treime, restul revenind salariilor, pensiilor ?i altor venituri derivate din salarii.

Starea actual? dezastruoas? a economiei ?i societ??ii romne?ti a fost determinat? de modul defectuos n care a fost conceput? Constitu?ia adoptat? n 1991 ?i revizuit? n 2003, de modul n care aceast? Constitu?ie a definit raportul dintre popor ?i stat, de modul n care au fost definite atribu?iile diferitelor componente ale statului ?i rela?iile dintre acestea. A fost creat, astfel, un stat sc?pat total de sub controlul poporului, un stat controlat de mafia politic? ?i financiar? creat?, la rndul ei, prin ho?ia numit? privatizare.

De?i, n Constitu?ia Romniei, la articolul 1, se prevede c? Romnia este stat democratic, oricine poate vedea c? aceast? prevedere este o vorb? goal?, care nu are nici o leg?tur? cu realitatea. Un stat democratic este un stat n care puterea politic?, puterea de a stabili norme de convie?uire social?, de a adopta ?i aplica legile care s? reglementeze rela?iile dintre cet??eni ?i dintre cet??eni ?i stat, apar?ine poporului (demos=popor; kratos=putere). Poporul romn a fost deposedat de puterea politic?, aceasta fiind acaparat? de autorii loviturii de stat din decembrie 1989 ?i men?inut? n ghearele acestora, prin statul creat de ei.

Uzurpatorii puterii politice a poporului romn au folosit statul romn pentru a acapara capitalul acumulat de romni pn? n 1989, ca ?i profiturile realizate de acest capital, dup? 1989. Toat? aceast? avu?ie a fost trecut? n proprietatea privat? a minorit??ii autohtone, format? din cei care s-au instalat la conducerea statului romn, ?i a str?inilor, care au cump?rat la pre?uri de nimic cea mai mare parte a capitalului furat de c?tre guvernan?i de la poporul romn, prin Legea 15/1990. n felul acesta, a fost creat? o p?tur? minoritar? foarte bogat?, oligarhia, care de?ine cea mai mare parte a capitalului utilizat n Romnia ?i care controleaz? total ?i statul romn. A?a se face c?, n prezent, n Romnia func?ioneaz? nu un stat democratic, al poporului, ci un stat oligarhic (oligos=pu?in; arche=putere), un stat al minorit??ii mbog??ite prin jaful denumit privatizare.

 

Principii fundamentale

Scoaterea poporului romn din marasmul economic, politic, social ?i moral n care a fost adus de statul romn uzurpator necesit? schimbarea, din temelii, a legii fundamentale a societ??ii romne?ti, a Constitu?iei Romniei. Acestui scop i r?spunde ini?iativa legislativ? cet??eneasc? privind revizuirea Constitu?iei Romniei, pe care o propunem spre aprobare poporului romn.

La baza proiectului de revizuire sunt a?ezate urm?toarele principii fundamentale:

1. Statul este creat de popor. Statul exist? ?i func?ioneaz? sub controlul poporului. Ra?iunea de a fi a statului este s? slujeasc? poporul, s? apere drepturile ?i libert??ile cet??enilor, s? furnizeze servicii de uz ?i de interes public pentru to?i cet??enii s?i.

2. Poporul poate s?-?i exercite controlul asupra statului, asupra puterii politice, dac? ?i numai dac? el, poporul, de?ine ?i puterea economic?, dac? este proprietar asupra capitalului. Constitu?ia trebuie s? dispun? mecanismele juridice ?i financiare prin care poporul s? devin? ?i s? r?mn? proprietar al capitalului utilizat n economia na?ional?.

3. Statul este constituit din mai multe componente, numite autorit??i ale statului, complet separate una de alta ?i total independente una fa?? de alta, care se controleaz? reciproc ?i toate sunt controlate de popor. Se propune ca statul romn s? fie constituit din nou? componente: legislativ?, executiv?, judec?toreasc?, mediatic?, financiar?, electoral?, moral?, statistic?, ?tiin?ific?.

4. Romnia este patria poporului romn. Statul romn este obligat s? apere teritoriul na?ional al poporului s?u, s? ac?ioneze necontenit pentru Rentregirea Patriei cu teritoriile rupte din trupul ??rii de c?tre participan?ii la cel de al doilea R?zboi Mondial.

5. n Romnia func?ioneaz? o economie democratic?, n care majoritatea capitalului se afl? n proprietatea privat? a majorit??ii cet??enilor.

Romnii, st?pni pe capitalul ?i teritoriul na?ional ?i pe resursele naturale ale ??rii

Cea mai important? prevedere a proiectului de revizuire const? n reconstituirea drepturilor de proprietate ale poporului romn asupra capitalului na?ional, asupra teritoriului na?ional ?i asupra resurselor naturale ale ??rii. Numai reconstituirea drepturilor de proprietate asupra capitalului, p?mntului ?i resurselor naturale ale ??rii va face posibil? ?i rec?tigarea celorlalte drepturi ?i libert??i ale romnilor.

 

mpropriet?rirea cet??enilor cu capital productiv

Proiectul prevede constituirea Fondului Na?ional de Capital Distributiv, n care va fi colectat? o cincime din Produsul Intern Brut al ??rii, n principal, prin instituirea impozitului progresiv pe propriet??i. Sumele b?ne?ti colectate n acest Fond vor fi folosite pentru mpropriet?rirea cet??enilor romni cu capital productiv: terenuri, construc?ii, ma?ini, utilaje, echipamente, licen?e, brevete etc. Scopul urm?rit, prin aceast? mpropriet?rire, este unul triplu: a) constituirea unei surse sigure ?i permanente pentru investi?ii productive n sectorul privat al economiei na?ionale; b) desp?gubirea cet??enilor Romniei pentru capitalul ?i profiturile de care au fost deposeda?i, prin a?a-zisa privatizare ?i c) construc?ia economiei democratice, o economie n care majoritatea capitalului s? intre ?i s? r?mn? n proprietatea privat? a majorit??ii cet??enilor ??rii. Trecerea capitalului, a puterii economice, n minile celor mul?i, ale poporului, va crea temelia trainic? a statului democratic, a statului poporului.

Statul romn va fi obligat s? recupereze ntregul capital pe care ?i l-a nsu?it prin Legea 15/1990 ?i pe care l-a vndut, prin legile privatiz?rii. Capitalul vndut ilegal va fi confiscat. Capitalul vndut legal va fi r?scump?rat. R?scump?rarea va fi f?cut? cu bani de la Fondul Na?ional de Capital Distributiv. Capitalul recuperat va fi trecut n patrimoniul Fondului Na?ional de Pensii Publice, pn? la completarea activului net al acestui Fond ?i n patrimoniul Fondului Na?ional de Capital Distributiv apoi, ulterior, n proprietatea privat? a cet??enilor ??rii.

Statul este administrator al propriet??ii publice

n goana lor dup? jaf ?i mbog??ire, guvernan?ii romni au inventat ceea ce ei numesc proprietatea PRIVAT? a statului. Nu s-au mul?umit s? treac? n proprietatea statului lor bunurile aflate n proprietatea poporului romn, dar au trecut cea mai mare parte a acestor bunuri n a?a-zisa proprietate privat? a statului, ca s? le poat? vinde, s? le scoat? la mezat, pentru ca s? le poat? cump?ra, ei ?i str?inii, la pre?uri subevaluate.

Proiectul de lege propus de cet??eni pentru revizuirea Constitu?iei desfiin?eaz? aceast? a?a-zis? proprietate a statului, fie ea privat? sau public?. Statul nu produce avu?ie, ca atare nu poate fi proprietar asupra nici unui fel de bunuri. Numai cet??enii, numai poporul produce avu?ie. Numai el, poporul, poate fi proprietar. El, poporul, hot?r??te ca o parte din avu?ia creat? de el s? intre n proprietatea public?, a tuturor cet??enilor ??rii, sau a comunit??ilor locale. El, poporul, prin Constitu?ie, ncredin?eaz? statului ?i autorit??ilor publice locale, spre folosin??, sau spre administrare, bunurile aflate n aceast? proprietate public?. Statul nu este proprietar. Statul este numai utilizator sau administrator al bunurilor aflate n proprietatea public?, a poporului.

Statul nu este nici comerciant, nici negustor

Statul nu poate vinde bunurile aflate n proprietatea public?, a poporului. Bunurile intrate n proprietate public? sunt inalienabile, insesizabile ?i imprescriptibile. Orice bun intrat n proprietate public? este folosit pn? la completa lui uzur?, cnd este scos din func?iune ?i casat, conform prevederilor legii. Orice bun intrat n proprietate public? este folosit n scopul pentru care a fost creat sau achizi?ionat, acela de a furniza bunuri ?i servicii cet??enilor, de uz ?i de interes public.

Resursele naturale, exploatate prin regii ale statului romn

Proiectul de lege propus oblig? statul romn s? exploateze ?i s? valorifice resursele naturale ale ??rii prin for?e proprii, respectiv prin regii autonome, subordonate guvernului sau autorit??ilor publice locale. Proiectul propune, de asemenea, reconstituirea tuturor regiilor autonome n sectoarele economice de importan?? strategic?, sau cu caracter de monopol.

Fondul Na?ional de Pensii Publice. Dreptate pentru pensionari

Statul romn postdecembrist ?i-a nsu?it, prin Legea 15/1990, ?i capitalul acumulat de statul comunist din contribu?iile de asigur?ri sociale ale cet??enilor ??rii. Actualii pensionari ai Romniei au fost de dou? ori deposeda?i, fura?i. Li s-a furat att capitalul acumulat din contribu?iile pentru pensii, ct ?i capitalul acumulat din profiturile realizate de ntreprinderile n care au muncit ca salaria?i, n timpul regimului comunist. Normal ar fi fost ca, n 1990, s? se calculeze valoarea, la zi, a fondului na?ional de pensii publice ?i, cu aceast? valoare, fondul s? fi devenit ac?ionar la societ??ile comerciale create din fostele ntreprinderi de stat. n felul acesta, pensionarii Romniei ?i-ar fi primit pensiile de la fondul lor de pensii, nu din contribu?iile actualilor salaria?i. Guvernan?ii au preferat s? le fure banii ?i s?-i transforme pe pensionari n cer?etori ai a?a-zisului buget de asigur?ri sociale. Mai mult, au nvr?jbit societatea romneasc?, instignd genera?ia tn?r? mpotriva celei vrstnice, prezentat? ca fiind ntre?inut? de actualii salaria?i.

Statul romn trebuie obligat s? repare marea nedreptate f?cut? actualilor ?i viitorilor pensionari ai ??rii. n acest sens, proiectul cet??enesc de revizuire a Constitu?iei prevede crearea Fondului Na?ional de Pensii Publice. Statul va trebui s? calculeze valoarea actual? a activului net al Fondului Na?ional de Pensii Publice. Cu aceast? valoare, Fondul va deveni ac?ionar la societ??ile comerciale create prin aplicarea prevederilor Legii 15/1990. Proiectul interzice obligarea cet??enilor s? contribuie la fonduri private de pensii.

Mai multe fonduri na?ionale, destinate reconstruc?iei ??rii

Statul romn va trebui s? creeze ?i un Fond Na?ional de Asigur?ri de S?n?tate, ?i un Fond Na?ional de ?omaj, n care s? fie colectate contribu?iile participan?ilor la aceste fonduri. Disponibilit??ile b?ne?ti ale acestor fonduri, ca ?i cele ale Fondului Na?ional de Pensii Publice, vor fi depozitate la Casa de Economii ?i Consemna?iuni ?i vor fi folosite pentru acordarea de credite ntreprinderilor mici ?i mijlocii, pentru construirea de capacit??i de produc?ie ?i crearea de locuri de munc?.

Se propune ?i crearea unui Fond Na?ional de Mediu, care va fi alimentat cu sumele pl?tite ca amenzi de c?tre poluatori ?i va finan?a proiectele de refacere a mediului, precum ?i a Fondului Na?ional pentru Inovare, care va fi alimentat din redeven?ele ncasate pentru fabricarea ?i comercializarea produselor ?i tehnologiilor create prin proiectele finan?ate de Fond.

Proiectul propune ?i crearea unui Fond Na?ional Valutar de Rulment, constituit din numerar n valut?, la dispozi?ia Guvernului Romniei, care s? poat? fi utilizat n caz de r?zboi, de mobilizare, de asediu sau de urgen??. Aceast? propunere se coreleaz? cu aceea referitoare la constituirea rezervei interna?ionale a Romniei numai din aur, prin renun?area la rezerva oficial? valutar?, vulnerabil?, avnd n vedere starea actual? ?i previzibil? a sistemului financiar interna?ional

Sistem financiar subordonat intereselor cet??enilor

Proiectul de lege privind revizuirea Constitu?iei propune schimb?ri radicale n construc?ia sistemului financiar al ??rii.

Proiectul impune instituirea controlului poporului asupra ntregului sistem financiar, inclusiv asupra B?nii Na?ionale a Romniei. Sistemul financiar trebuie transformat, din instrument de jefuire a poporului, n instrument de ap?rare a veniturilor ?i capitalurilor cet??enilor, a dreptului poporului romn de a fi st?pn pe avu?ia pe care o creeaz? prin munca sa, n ?ara sa.

Credite numai n lei, pentru investi?ii productive

Proiectul dispune folosirea numai a monedei na?ionale, leul, n efectuarea opera?iunilor de ncas?ri ?i pl??i, ca ?i n acordarea de credite. Acord? dreptul de a crea bani numai B?ncii Na?ionale a Romniei. Oblig? b?ncile care activeaz? n Romnia s? acorde credite numai n lei ?i numai pentru investi?ii, pentru crearea de capacit??i de produc?ie. Singurele institu?ii care pot acorda credite pentru consum sunt casele de ajutor reciproc, ca asocia?ii nonprofit, care acord? credite numai membrilor lor.

Tezaurul de aur al poporului s? fie p?strat n ?ar?

Avnd n vedere c? rezervele de aur ale ??rii au fost scoase din ?ar? ?i c? cea mai mare parte a rezervelor valutare ale ??rii sunt constituite din a?a-zise valori mobiliare, adic? hrtii emise de diverse state ?i institu?ii financiare interna?ionale, a c?ror valoare poate fi spulberat? de orice ?eap? prezentat? sub denumirea de criz? financiar?, o bun? parte din aceste rezerve fiind f?cute cu bani mprumuta?i de c?tre Banca Na?ional? a Romniei de la FMI, proiectul de lege propus dispune aducerea n ?ar? a rezervei de aur, vnzarea hrtiilor (valori mobiliare), de care statul ?i poporul romn nu au nevoie ?i rambursarea mprumuturilor de la FMI ?i alte institu?ii de acela?i fel, astfel nct rezervele interna?ionale ale Romniei s? fie constituite din valori reale, din aur, p?strat n ?ar?. Se propune trecerea rezervelor interna?ionale ale Romniei din administrarea B?ncii Na?ionale a Romniei n administrarea Ministerului de Finan?e.

Statul s? func?ioneze cu bugete echilibrate, f?r? mprumuturi

Proiectul propune obligarea statului romn s? func?ioneze cu bugete echilibrate, sau cu excedente. Statul romn ?i autorit??ile publice locale nu se pot mprumuta dect n situa?ii deosebite, n stare de r?zboi, de asediu, sau de urgen??.

n proiect, sunt introduse prevederi menite s? pun? ordine n activitatea unor componente importante ale sistemului financiar al ??rii, care s? nu mai poat? fi folosite de c?tre guvernan?i ?i b?ie?ii de?tep?i pentru manipularea pre?urilor pe pie?ele financiare ?i jefuirea cet??enilor.

O real? ?i complet? separa?ie ?i independen?? a puterilor n stat

n prezent, Parlamentul (putere legislativ?) nume?te guvernul, deci puterea executiv?. Tot parlamentul nume?te membrii Cur?ii Constitu?ionale (putere judec?toreasc?), membrii Consiliului Superior al Magistraturii (putere judec?toreasc?), membrii Consiliului Audiovizualului (putere mediatic?), membrii Consiliului de Administra?ie al B?ncii Na?ionale a Romniei (putere financiar?). Pre?edintele Romniei (putere executiv?) nume?te judec?torii ?i procurorii (putere judec?toreasc?) etc. Aici, n acest amestec al puterilor n treburile celorlalte, n aceast? coabitare a puterilor n stat se afl? principalul izvor al cancerului corup?iei generalizate care ucide, treptat, dar sigur, societatea romneasc?.

Proiectul propus stabile?te o real? ?i complet? separa?ie a puterilor statului, o real? ?i complet? independen?? a acestora. To?i cet??enii care vor exercita puterea ncredin?at? de popor acestor componente ale statului sunt ale?i de popor. Nici o putere nu mai nume?te reprezentan?i ai poporului n celelalte puteri. Poporul ?i va alege singur, direct, pe to?i reprezentan?ii s?i, n toate puterile, n toate componentele statului. Poporul va alege direct, prin vot, ?i membrii Parlamentului (putere, autoritate legislativ?), ?i pe Pre?edintele Romniei (autoritate executiv?), ?i pe to?i conduc?torii celorlalte autorit??i ale statului: judec?toreasc?, mediatic?, financiar?, electoral?, moral?, statistic?, ?tiin?ific?. Parlamentul Romniei va face legi ?i nimic altceva. Pre?edintele Romniei va exercita puterea executiv? ?i nimic altceva. Magistra?ii vor face dreptate ?i nimic altceva. Autoritatea Mediatic? va asigura informarea corect? a poporului romn ?i nimic mai mult.

Romnia, continuatoare a statului na?ional ?i unitar constituit n 1918

Ini?iativa cet??eneasc? de revizuire a Constitu?iei Romniei consfin?e?te dreptul romnilor de a fi st?pni pe teritoriul lor na?ional. Ini?iativa stabile?te c? Romnia este continuatoarea statului na?ional ?i unitar consfin?it prin Actul Unirii Basarabiei cu Romnia, citit ?i semnat n Sfatul ??rii, la Chi?in?u, pe 27 Martie 1918, prin Declara?ia Unirii Bucovinei cu Romnia, aprobat? de Congresul General al Bucovinei, la Cern?u?i, n 15/28 Noiembrie 1918, ?i prin Rezolu?ia Marii Adun?ri Na?ionale de la 1 Decembrie 1918.

Rentregirea Patriei, drept al poporului ?i obliga?ie a statului romn

Proiectul legislativ propus exprim? dreptul ?i angajamentul poporului romn de a milita ?i a ac?iona, pa?nic, pentru Rentregirea Patriei, prin eliminarea definitiv? ?i irevocabil? a consecin?elor celui de al doilea R?zboi Mondial, cu respectarea prevederilor tratatelor ?i dreptului interna?ional.

Romnia este deja regionalizat?, conform cerin?elor UE

Proiectul propus consfin?e?te faptul c?, n Romnia, au fost create regiuni de dezvoltare, n concordan?? cu obiectivele de coeziune economic? ?i social? ale Romniei ?i ale Uniunii Europene, stabile?te c? aceste regiuni de dezvoltare nu sunt unit??i administrativ-teritoriale ?i nu au personalitate juridic?. Ele constituie cadrul de elaborare a politicilor de dezvoltare regional? ?i de culegere a datelor statistice specifice, n conformitate cu reglement?rile europene. Prin crearea acestor regiuni de dezvoltare, Romnia ?i-a ndeplinit obliga?iile asumate n acest domeniu, astfel c? nu mai este nevoie de nici un fel de regionalizare a Romniei.

Poporul romn are dreptul s? ?tie cine prime?te cet??enia romn?

Proiectul de revizuire consfin?e?te dreptul poporului de a cunoa?te numele persoanelor c?rora statul romn le acord? cet??enia romn?. n acest sens, statul este obligat s? publice, n fiecare an, lista persoanelor c?rora statul romn le-a acordat cet??enie, la cerere sau prin adop?ie, cu precizarea cet??eniilor pe care le-au mai de?inut sau le de?in, ca ?i a prenumelor p?rin?ilor.

Partide politice f?r? finan?are de la buget, f?r? criterii etnice

Se propun noi norme referitoare la nfiin?area ?i func?ionarea partidelor politice. Se propune interzicerea constituirii de partide politice pe criterii etnice, interzicerea finan??rii de la buget a partidelor politice, tratament egal pentru toate partidele politice nregistrate, conform legii.

Dou? zile na?ionale: 9 Mai, Ziua Independen?ei, ?i 1 Decembrie, Ziua Marii Uniri. Imnul na?ional: Trei culori

Se propune ca Romnia s? aib? dou? zile na?ionale: 9 mai, Ziua Independen?ei, ?i 1 decembrie, Ziua Marii Uniri, Imnul na?ional al Romniei s? fie Trei culori, cu muzica ?i versurile compozitorului Ciprian Porumbescu, iar stema ??rii s? fie imprimat? pe culoarea galben a tricolorului.

Crimele mpotriva poporului romn, imprescriptibile

Proiectul de revizuire propune ca, chiar n articolul 15 al Constitu?iei, care deschide titlul referitor la drepturile, libert??ile ?i ndatoririlor fundamentale ale cet??enilor Romniei, s? se precizeze c? faptele comise mpotriva caracterului na?ional, suveran ?i independent, unitar ?i indivizibil al statului romn, tr?darea ??rii, precum ?i faptele care conduc la subminarea economiei na?ionale ?i a puterii de stat, constituie crime mpotriva poporului romn ?i sunt imprescriptibile. Dreptul de ac?iune ncepe de la data comiterii acestor fapte.

Informa?ia public?, sub controlul poporului

Avnd n vedere rolul pe care l are informa?ia n societatea actual?, mai ales manipularea politic? a maselor prin intermediul televiziunii, ca ?i al celorlalte mijloace mass media, proiectul propune includerea puterii media printre componentele statului romn. n acest sens, se propune crearea Autorit??ii Mediatice, care va func?iona sub controlul poporului, avnd ca misiune garantarea inform?rii corecte a cet??enilor ??rii de c?tre to?i furnizorii de servicii media autoriza?i de statul romn. Pre?edintele Autorit??ii Mediatice va fi ales de popor, prin vot direct, universal, secret, liber exprimat, ca ?i Pre?edintele Romniei.

Se propune ?i crearea Serviciului Na?ional de Pres?, Radio ?i Televiziune, care va func?iona ca institu?ie public? autonom?, sub controlul poporului, scos complet de sub influen?a politicienilor, dar ?i de sub influen?a mogulilor din mass media. Acest serviciu va avea obliga?ia s? furnizeze, gratuit, cet??enilor Romniei, prin publica?ii proprii, agen?ii de pres?, posturi de radio ?i televiziune, toate informa?iile de care cet??enii au nevoie, pentru a lua decizii corecte, care s?-i ajute s? se ncadreze, cu succes, n societatea n care tr?iesc. ?i directorul acestui serviciu va fi ales de popor.

Se propune ca manipularea, insulta ?i calomnia s? fie sanc?ionate, conform legii.

Hran? s?n?toas?, f?r? substan?e toxice ?i otr?vitoare

Pentru o mai bun? exercitare a dreptului cet??enilor la ocrotirea s?n?t??ii, se propune obligarea statului s? ia m?suri care s? asigure accesul nengr?dit al cet??enilor la o hran? s?n?toas?, care s? nu con?in? substan?e toxice ?i otr?vitoare, accesul la alimente naturale, la ap? curat? ?i la aer curat.

Vot la urne, dar ?i prin coresponden??

n vederea mbun?t??irii vie?ii politice, a modului n care este guvernat? ?ara, se propune ca participarea la vot s? se fac? ?i prin coresponden??, care s? permit? participarea la vot a tuturor cet??enilor ??rii, inclusiv a celor pleca?i, temporar, din ?ar?.

Maximum dou? mandate, pentru toate func?iile elective

Cu acela?i scop, al mbun?t??irii modului cum este guvernat? ?ara, se propune limitarea num?rului de mandate la dou?, pentru toate func?iile elective din statul romn. Se propune, de asemenea, ca orice persoan? care a fost aleas? pe listele unui partid politic s?-?i piard? mandatul dac? p?r?se?te partidul n cauz?.

Pentru o mai bun? exercitare a drepturilor de asociere ?i de ini?iativ? economic?, sunt prev?zute clauze care interzic orice fel de avize din partea institu?iilor publice executive la nregistrarea asocierilor ?i a agen?ilor economici.

C?s?torie numai ntre b?rbat ?i femeie

?innd seama de rolul de nenlocuit pe care l are familia n cre?terea, educa?ia ?i instruirea copiilor, a tinerei genera?ii de romni, se propune ca, n Romnia, c?s?toria s? se poat? ncheia numai ntre b?rbat ?i femeie, care au mplinit vrsta de 18 ani.

Parlament unicameral. Maximum 300 de parlamentari

Proiectul propune ca Parlamentul Romniei s? fie format dintr-o singur? camer?, Camera Reprezentan?ilor, compus? din maxim 300 de membri, n conformitate cu rezultatul referendumului na?ional din 22 noiembrie 2009.

Expertiza profesional?, prezent? n toate structurile statului

Se propune ca n toate autorit??ile statului s? func?ioneze consilii consultative, constituite din exper?i n domeniile respective, ale?i de organiza?iile profesionale ?i de Asocia?iile Comunitare, valida?i de pre?edin?ii autorit??ilor n cauz?. Mandatul membrilor acestor consilii este de 6 ani, astfel nct s? se asigure continuitatea aplic?rii expertizei lor n elaborarea politicilor publice.

Aceea?i expertiz? va fi prezent? ?i n consiliile de supraveghere ale fondurilor na?ionale create potrivit prevederilor constitu?ionale

O real? democra?ie participativ?

Controlul poporului asupra statului se va realiza nu numai prin alegerea direct?, de c?tre popor, a tuturor reprezentan?ilor s?i n toate componentele, n toate autorit??ile statului, dar ?i prin cre?terea particip?rii directe a poporului, a cet??enilor la procesul de legiferare, de stabilire a normelor de convie?uire social?. n acest sens, proiectul de revizuire prevede c? poporul are dreptul, oricnd, s?-?i exprime, prin referendum, voin?a cu privire la orice problem? de interes na?ional sau local, cet??enii avnd dreptul la ini?iativ? legislativ?. Proiectul oblig? Parlamentul s? ia n dezbatere ini?iativele legislative ale cet??enilor; n caz de refuz, Parlamentul fiind dizolvat. Mai mult, n cazul n care Parlamentul respinge o ini?iativ? legislativ? a cet??enilor, Autoritatea Electoral? este obligat? s? organizeze referendum pentru adoptarea sau respingerea proiectului respins de Parlament. Dac? proiectul este aprobat de popor, prin referendum, Parlamentul este dizolvat. ?i mai mult: toate persoanele alese n func?ii publice pot fi demise, oricnd, de cet??eni, cu un num?r de voturi mai mare dect cel cu care au fost alese.

Pentru supravegherea modului n care autorit??ile statului ?i autorit??ile locale ?i ndeplinesc obliga?iile legale ?i angajamentele electorale, se propune constituirea Asocia?iilor Comunitare, ca organisme ale exercit?rii democra?iei directe. To?i cet??enii cu drept de vot vor fi membri ai Asocia?iei Comunitare din localitatea n care tr?iesc. Asocia?iile Comunitare ?i constituie uniuni jude?ene ?i Uniunea Na?ional? a Asocia?iilor Comunitare, n care va func?iona Sfatul ??rii, ca organ consultativ al Uniunii.

Proiectul de constitu?ie a fost elaborat astfel nct s? reprezinte un model de STAT ORGANIC, care permite optimizarea eforturilor cu maximizarea rezultatelor. De aceea, modelul s-a structurat pe o modelare matematic? a sustenabilit??ii ce permite proiectarea de programe ?i de solu?ii de ie?ire din criz?, pe un cadru institu?ional eficient ?i uman. Principalele principii luate n considerare n modelarea sistemului constitu?ional au fost:

- principiul conserv?rii ?i promov?rii valorilor na?ionale;

- principiul conserv?rii ?i eficientiz?rii statului;

- principiul conserv?rii echilibrelor func?ionale prin managementului crizelor;

- principiul promov?rii unei economii sustenabile ?i al asigur?rii calit??ii;

- principiul egalit??ii ?anselor ?i al respect?rii drepturilor fundamentale;

- principiul selec?iilor pozitive n administrarea ??rii pe criteriile competen?ei, responsabilit??ii, calit??ii n munc? ?i al implic?rii sociale;

- principiul competi?iei pozitive n managementul na?ional;

- principiul economisirii ?i optimiz?rii resurselor, prin respectul valorilor ?i eliminarea redundan?elor ?i a risipei;

- principiul respectului fa?? de: natur?, cultur?, proprietate, produsul unei munci bine f?cute;

- principiul optimiz?rii efortului ?i al inov?rii sustenabile;

- principiul suveranit??ii ?i independen?ei ??rii;

- principiul cooper?rii cu ter?e state pe programe de interes comun.

Vectorii constitu?ionali ce consolideaz? ansamblul structural sunt:

- sector financiar: administrarea eficient? n timp real;

- sector judec?toresc: mpiedicarea crizelor ?i dezastrelor naturale, economice, sociale;

- mass media: promovarea inov?rii tehnologice ?i a rezultatelor deosebite;

- legislativul: proiectarea sistemului ce asigur? protejarea resurselor naturale ?i regenerabile;

- managementul crizelor: promovarea tehnologiilor inovative cu feed-back la mediu;

- executivul: retehnologizarea ?i reprofesionalizarea la nivel na?ional;

- supraveghere bancar?, controlul averilor, portofolii de solu?ii organizatorice ?i unit??i specializate public-private;

- responsabilitatea informa?iilor transmise sprijinirea prin venture capital a programelor inovative ?i testarea efectelor colaterale;

- avansarea, de c?tre exper?i, de propuneri de proiecte discutate public, trecerea la tehnologii neinvazive ?i sustenabile;

- parteneriate public-private, re?ele profesionale, recuperarea mediului cu ajutor tehnologic;

- structuri de ac?iune ale societ??ii civile, introducerea tehnologiilor sustenabile ?i retehnologizarea la nivel na?ional;

- fonduri de buffer,programe de alert?, interven?ie ?i derulare a programelor de dezvoltare.

Ne exprim?m convingerea c? adoptarea proiectului de lege privind revizuirea Constitu?iei Romniei, pe care l propunem, va mbun?t??i radical func?ionarea statului romn, a ntregii societ??i romne?ti, va scoate poporul romn din s?r?cie ?i umilin?? ?i l va propulsa pe calea libert??ii, a demnit??ii, a progresului, a civiliza?iei ?i bun?st?rii.

 

Semneaz? membrii Comitetului de Ini?iativ?:Marian ANTONESCU, Stelic? BRSAN, Petrache BOBOC, Constantin COJOCARU, Florian COLCEAG, Petric? DIMA, Vasilic? DOROHOIANU, Viorel GLIGOR, Marian ILIE, Miron MANEGA, Traian MANEA, Mihai MIH?IL?, Emil-Marian NAE, Ghiocel ONOFREI, Denisa POPOVICI, Lucian TAFT?, Liviu ?IGANA?U, Cristian TRA?C?, Mihai VOICU.

Cite?te:

PROIECT DE LEGE PRIVIND REVIZUIREA CONSTITU?IEI ROMNIEI

Adrian Costea nu a ap?rut din neant. Nici el, nici arta lui. ?i nici Golemul acela ciudat din mijlocul Parisului, intitulat Jaccuse…! E. Zola. Moi aussi…! A. Costea, surs? de inspira?ie nem?rturisit? pentru o recent? lucrare epigonic? a lui Anselm Kiefer (Rabbi Lw: Der Golem).

?i ca s? nu mai vin? cineva cu descoperiri epocale dup? ce le-au inventat al?ii, m-am gndit s? prezint ?i str?mo?ul Golemului lui Adrian Costea (am n vedere abordarea, nu tema sau subiectul), care dateaz? din 1978. Se nume?te Regina din Saba, so?ia lui Solomon, fiul lui David ?i este alc?tuit? din aproximativ 100.000 de elemente. Este o sculptur? realizat? de artist ntr-o tehnic? numit? de el prin acumulare, mprumutat? de la m??tile ritualice precre?tine ale ??ranilor din Carpa?i, mai exact din Maramure? ?i Oa?.

De la ace?ti ??rani a nv??at Adrian Costea cum se poate realiza o oper? de art? din boabe de fasole, porumb, pietre, srme, a??, nasturi, buc??i de piele ?i blan?. Costea a preluat aceast? tehnic? din protoistorie ?i a proiectat-o n universalitatea curent?. Am explicat acest tip de abordare, atunci cnd am scris despre Jaccuse…!.

Despre Regina din Saba, so?ia lui Solomon, fiul lui David, bazorelief cumulativ (nu cred c? exist? termenul, dar mi se pare potrivit) realizat de Adrian Costea la Berna n 1978, sunt sigur c? se va scrie mult. O voi face eu nsumi dac? ?i cnd va fi cazul. Pn? atunci, l voi l?sa pe autor s? ?i-o povesteasc?… (Miron Manega)

Adrian Costea

Berne Suisse

1978

Regina din Saba, So?ia lui Solomon, Fiul lui David

nc? din adolescen?? am fost fascinat de mitul reginei din Saba ?i amploarea pe care continua s? o aib?, cu toate c? trecuser? deja 3.000 de ani de la evenimentele respective. Mirarea mea a fost ?i n sensul viziunii pe care a avut-o aceast? femeie-regin?, care a urm?rit s?-?i solidifice ?i s?-?i nt?reasc? propriul regat printr-o alian?? cu un alt regat, mai mare, mai puternic ?i mai bogat, n pofida distan?ei imense care le separa. Era vorba de o pur? strategie militar?, mnat? de o dorin?? fierbinte de a d?inui n timp ct mai lung posibil, ea ?i al s?u popor.

Numai c? trebuie s? ?inem cont c? ini?iativa a fost numai a ei ?i c?, pentru realizarea acestei strategii, a decis s? plece n necunoscut, pe o distan?? de aproape 3.000 km. O asemenea caravan?, acum 3.000 de ani, nsemna deplasarea unui num?r colosal de oameni, cu provizii ?i resurse de aprovizionare, ap?rare ?i atac, un drum printr-un de?ert aspru, la pasul calului, al c?milei, al boului sau al m?garului, pe c?r?ri absolut necunoscute, dintre care multe greu accesibile. Deci, a trebuit s? fie bine pus? la punct o logistic? excep?ional? care s?-i permit? s? plece din capitala regatului ei, ora?ul Marib, spre nord, pe malul M?rii Ro?ii, pn? la Mediteran? pentru a ajunge astfel, ntr-un final, la Ierusalim.

Ca s? nf?ptuie?ti un asemenea lucru, trebuia s? ai viziune, enorm de mult? chibzuin??, enorm de mult curaj, tupeu ?i un viguros spirit de aventur?. Probabil c? toate aceste argumente, ?i multe altele, au f?cut ca aceast? regin? din Saba s? ocupe un loc de frunte n istoria umanit??ii, timp de trei milenii. Cantitatea ?i calitatea cadourilor pe care le-a preg?tit ca s? le ofere regelui Solomon a fost att de mare, nct n Biblia ebraic? a fost nevoie de 13 versete ca s? se scrie despre bog??ia acestor cadouri ?i felul n care ele au fost acceptate de regele Salomon.

Tot n aceste versete se reaminte?te fastul cu care regele Salomon a decis s? o primeasc? pe regina din Saba. n Noul Testament, n Evanghelia dup? Luca, la capitolul 11, versetul 31, se aduce aminte de existen?a acestei regine care e numit? Regina de la Miaz?zi. Profetul Mahomet o aminte?te sub numele de Balkis (n Hadisurile 27-23-44). De asemenea n Prima Carte a Regilor se vorbe?te, la capitolul 10, despre uimitoarea sosire ?i primire a reginei din Saba la Ierusalim, de c?tre regele Salomon.

Adoratoare a Soarelui ?i a Lunii, regina din Saba, reprezentanta unui matriarhat, n-a ezitat o clip? s? intre n for?? pe terenul regelui Solomon, unde domnea o religie monoteist? ?i profund patriarhal?. Nu i-a fost team? nici de cele 700 de so?ii ?i 300 de concubine ale regelui Solomon care, n mod logic, nu puteau s? fie dect sursa unei enorme cantit??i de pericole mari ?i nev?zute. Din aceast? ntlnire extravagant? ?i exuberant?, s-a n?scut un fiu, pe numele lui Menelik-Ebna-Hakim.

Legenda mai spune c?, ajuns adult, Menelik pleac? de la Marib spre Ierusalim ca s?-?i cunoasc? faimosul tat?. Tot legenda spune n continuare c? Menelik, profitnd de situa?ie ?i de context, ?i nu?e?te Chivotul Legii, l fur? ?i-l duce cu el napoi la Marib, unde devine, la rndul lui, rege ?i fondeaz? dinastia Solomonizilor. n momentul dispari?iei Chivotului din templul regelui Solomon, acesta con?inea Tablele Legii, primite de Moise de la Dumnezeu, pe muntele Sinai, toiagul lui Aaron ?i o cantitate de man?, dat? de Dumnezeu, n perioada r?t?cirii prin de?ert, poporului evreu, ca s? se poat? hr?ni ntr-o perioad? de foamete foarte mare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta este, pe scurt, povestea Reginei din Saba. n ceea ce prive?te lucrarea, dimensiunile ei exterioare sunt de 200cm X 200cm, iar cele interioare de 140 cm X 140 cm, profunzimea fiind de aproximativ 45 cm, iar greutatea undeva n jurul a 450 kg. n centrul lucr?rii se g?se?te Regina din Saba, ntruchipat? ?i simbolizat? de o femel? grizzly care, cu gheara dreapt?, ?ine la 45 de grade sceptrul puterii. Acest sceptru al puterii porne?te din tenebre ?i se termin?, n partea opus?, cu o spiral? n aur care caut? s? se n?urubeze n Soare. Este, de fapt, o adev?rat? punte de leg?tur? ntre tenebre ?i lumin?. Protejat de gheara cu sceptru, n burta ursoaicei, se z?re?te capul unui bebelu? urs, viitorul rege Menelik. Pozi?ia ghearei este ferm? ?i pune n gard? pe oricine ar ncerca s? dep??easc? limita impus? de sceptrul puterii.

ntreaga ac?iune are loc pe timpul unei eclipse de soare. n stnga ?i n dreapta simbolicii femelei grizzly, se g?sesc reprezentate cele dou? medii prin care ?i cu ajutorul c?rora via?a a ap?rut, a prins r?d?cini ?i a evoluat. n stnga, avem umiditatea mla?tinilor ?i substan?a apei. n dreapta, bog??ia vegeta?iei de p?dure ?i substan?a p?mntului. Ansamblul este np?ienjenit de simboluri, toate aducnd aminte de Regina din Saba ?i Regele Solomon, dar ?i de o parte din bog??iile regatelor lor.

ntre Soare ?i coroana reginei, se z?re?te o plac? f?cut? din p?trate de bronz ?i cupru, foarte precis asamblate. Aceast? plac? vrea s? atrag? aten?ia asupra faptului c?, n urm? cu 3.000 de ani, Regina din Saba, Regele Salomon ?i popoarele lor de?ineau cuno?tin?e precise ?i riguroase n multe domenii: n arhitectur?, n construc?ii, n geometrie, n aritmetic?, n astrologie ?i, evident, n magie ?i ?tiin?ele oculte. Acum 3.000 de ani, precizia era deja la ordinea zilei.

nainte de a face un inventar sumar a ceea ce se g?se?te prin p?durile ?i prin mla?tinile lucr?rii, ?in s? atrag aten?ia asupra faptului c? ntreaga sculptur? e nb?ls?mat?. A fost ?inut? o perioad? sub fumul mai multor t?mi diferite. ntregul interior e udat, din abunden??, cu 26 de esen?e de parfum diferite, peste care domin? cu suprema?ie mirosul de mir. Deci, este vorba de o sculptur?-volum care poate fi mirosit?. Este o sculptur? care miroase si va mirosi atta timp ct va exista. Chiar ?i distrus?, resturile vor continua s? miroase. Chiar ?i prin ntuneric prezen?a ei se simte de la distan??. Este, de fapt, materializarea unei tr?iri. Este vie pentru c? miroase ?i miroase pentru c? este vie.

Inventarul rapid al materialelor utilizate la crearea sculpturii intitualate Regina din Saba, So?ia lui Solomon, Fiul lui David este urm?torul:

LEMN, CRENGI, ?I/SAU FRUNZE DE: SALCM SYCOMORE ALUN STEJAR SANTAL FAG BRAD PIN PALTIN M?R CIRE? P?R GUTUI ABANOS DE GABON ABANOS DE MACASSAR PORTOCAL MANDARIN VSC.

Mai cuprinde:

CONURI DE BRAD ?I DE PIN (177) FRUCTE DE M?CE? (613) FRUNZE DE DAFIN (1445) PARFUMURI (26) MIR P?TRATE DE CUPRU (15) P?TRATE DE BRONZ (15) CUIBURI DE PAS?RE (6) MELCI DE P?MNT (111) MELCI DE AP? DULCE SAU S?RAT? ?I COCHILII DIVERSE (613) BOABE DE PIPER NEGRU (13.000) BOABE DE PIPER VERDE (13.000) PUI DE BROASC? N CUPRU ARGINTAT SAU PATINAT (26) ?OPRLE N CUPRU ARGINTAT SAU PATINAT (26) TRESTIE T?UNI ALBINE VIESPI FLUTURI DE ZI ?I DE NOAPTE ( 333) GNDACI C?R?BU?I LIBELULE OMIZI P?IANJENI SCORPIONI GREIERI OU? DE P?S?RI ZBUR?TOARE PENE FULGI GHINDE CASTANE PIELE DE ELEFANT BUC??I DE FILDE? P?R DE COAD? DE ELEFANT BUC??I DE OS MU?CHI DE COPAC FLORI DE TEI (13.000 ) BOBOCI DE TRANDAFIR USCA?I VANILIE BUSUIOC CIMBRU USTUROI CORIANDRU ( 13.000 ) CUI?OARE MANDRAGORE MAN? T?MIE (26 DE FELURI) CRISTAL CRISTAL DE PIATR? AMBR? TURCOAZE AGATE PIATRA LUNII PERLE JASPE OCHI DE TIGRU QUAR? ROZ ARDEI IU?I USCA?I (113) FLORI USCATE BRONZ ARGINT CUPRU FIER FOI?? DE AUR AUR PRAF DE DIAMANTE.

Num?rul total de piese asamblate n aceast? lucrare este practic imposibil de calculat, deoarece am lucrat n straturi succesive ?i suprapuse, pe o perioad? de c?iva ani. Dac?, totu?i, se ?ine cu tot dinadinsul s? se fac? o estimare, aceasta este de aproximativ 100.000 de elemente.

CONCLUZIE

Regina din Saba, so?ia lui Solomon, fiul lui David, purtnd n burt? fructul iubirii ei cu regele Solomon, st? m?rea?? ?i dominant?, ap?rndu-?i cu fermitatea, for?a ?i virulen?a unei ursoaice grizzly, att regatul ct ?i pruncul, dar ?i natura nconjur?toare extrem de bogat?, n care via?a viermuie?te n toate sensurile. Sub lumina Soarelui ?i a Lunii, magia ei e deplin?.

 

ADRIAN COSTEA

23 noiembrie 2012

Surs?: certitudinea.ro

Proiectul CERTITUDINEA a g?sit, prin Virginia Mircea, o posibil? punte de comunicare ?i ac?iune ntre Romnia ?i Diaspora romneasc?. ?i nu oriunde, ci n zona cea mai zbuciumat?, la propriu, de conflicte armate.

Dincolo de pre?uirea sincer? fa?? de persoan?, m?rturisesc c? am ?i un inters nemijlocit fa?? de candidatul Virginia Mircea: faptul c? e sus?in?tor al acelora?i proiecte promovate de CERTITUDINEA din 2010 ncoace, proiecte pe care le-au ignorat TOATE guvernele care s-au succedat n aceast? perioad?, inclusiv cel actual: Proiectul MODELUL DE ?AR? al profesoruui Florian Colceag, Proiectul ROSBIR de ie?ire al Romniei din criz?, Proiectul de reorganizare a ministerelor, Proiectele de mediu ?i de s?n?tate etc.

Toate aceste proiecte, ?i altele nc?, pot fi realizate cu participarea romnilor din Diaspora, care au fost ignora?i pn? acum, ba chiar ndep?rta?i de la oferta de solu?ii, de?i o foarte mare parte ai performerilor n orice domeniu ai na?iunii se afl? n afara ??rii. Staffurile lumii sunt pline de romni de excep?ie, pe care politica de pn? acum i-a ndep?rtat pe toate c?ile de problemele ??rii, ca pe ciuma?i. Prof. Dr. Virginia Mircea poate fi ?i pe acest palier o punte oficial? REAL? ntre Romnia ?i romnii din Diaspora.

Specialist? n islamism (a luat premiul Academiei Romne pentru lucrarea ISLAMUL ?I SOARTA LUMII Fundamentalismul islamic ca ideologie politic?) ea se afl? acum n Israel, n turneu de campanie. Printre rachete, bombe puse n mijloace de transport ?i alte pericole inerente zonei (poate nu chiar n m?sura n care sunt prezentate lucrurile la ?tiri, dar, totu?i), Virginia Mircea ?i face campania la modul cel mai direct, c?lduros ?i sincer posibil, ?i nu de pe pozi?ia unui fost lipitor de afi?e al vreunui partid de top, ci de pe pozi?ia unui universitar cu doctorat Magna cum Laude n ?tiin?e politice ?i cu practic? substan?ial? n presa de analiz? politic? intern? ?i extern? (este director al revistei Cadran Politic).

Virginia Mircea ?i Doina Meiseles

Dincolo de aceste calit??i creditate de diplome (iar n cazul ei diplomele chiar sunt corelate cu competen?a), Virginia Mircea este un om minunat, comunicativ ?i direct, cu determin?ri nobile ?i o voin?? de fier. Nu-i este fric? de ideile mari, care oblig? la fapte mari, ?i nu este exclus ca toate cele enun?ate s? fi fost corect percepute ?i de cet??enii romni din Orientul Mijlociu. Oricum, a fost foarte bine primit? de cele 11 comunit??i romne?ti din Israel, s-a mprietenit cu Erna Hertzer, pre?edintele comunit??ii din Haifa, ?i cu Doina Meiseles, directoarea singurului cotidian israelian de limba romn? – “Jurnalul S?pt?mnii”. Simpatia reciproc? s-a materializat ?i ntr-un interviu, ap?rut recent n acest cotidian cu nume de s?pt?mnal.

Dup? toate indiciile, Virginia Mircea are toate ?ansele s? ajung? deputat n colegiul 4 al Diasporei. Depinde, totu?i, ?i de matematica n care se va face num?r?toarea voturilor

18 Noi 2012

DANA de PIC?, o carte bun?. Juca?i-o!

Author: manega | Filed under: Cultura

Dana Andronie de la Jurnalul Na?ional ?i-a extins competen?ele n mediul privat/personal. Dup? ce ?i-a dat toate examenele posibile sus?innd ?i organiznd an de an Festivalul Folk You!, s-a gndit s?-?i exploateze expertiza ?i pe cont propriu. A?a c? ?i-a f?cut firm? de evenimente. Personal?, special?, surprinz?toare, original?, unic? (mai sunt adjective, dar le voi ad?uga dup? confirmare). Se nume?te DANA de PIC?, se autodefine?te ca Excellence Familly Events ?i organizeaz? evenimente pentru persoane mai mult sau mai pu?in c?s?torite, pentru burlaci/burl?ci?e, pentru copii, p?rin?i ?i bunici, nun?i de argint ?i de aur, cununii civile (la cerere ?i petreceri de divor?!), pecum ?i party-uri pentru animale de companie.

De ce DANA de PIC?? n primul rnd, acesta este numele meu, un nume generos, care spune ?i DA ?i NA explic? patroana. Dama de Pic? este o carte celebr? n jocul de Poker care reprezint?, trebuie s? recunoa?tem, un joc al inteligen?ei. De aceea, am ales o suprapunere a unui personaj cu altul, (Dana n loc de Dama), ceea ce n teatru se nume?te quiproquo. Mi s-a p?rut adecvat? aceast? form? de personalizare, e mai cald?, mai apropiat?, mai intim?.

Marele atu al evenimentelor organizate de DANA de PIC? l constituie ingredientele ?i surprizele: poate oferi, la pachetul de servicii, ?i o vedet?. Portofoliul disponibil pn? n acest moment le cuprinde pe urm?toarele: Zoia Alecu, Alina Manole, Maria Gheorghiu, Adrian S?rm??an, Mircea Baniciu, Emeric Imre ?i Radu Captari. Deocamdat?!

Ce, cum, ct ?i alte detalii, pute?i afla pe danadepic?.ro. Tot aici g?si?i ?i num?rul de telefon la care ve?i suna ca s? stabili?i ntlnirea.

Gr?bi?i-v?, c? vin s?rb?torile de iarn?!

14 Noi 2012

VIRGINIA MIRCEA, o persoan?, nu un partid!

Author: manega | Filed under: Cultura

Pe Virginia Mircea o sus?in nu pentru c? vrea s? fie deputat din partea PP-DD, ci pentru c? VREA S? FIE DEPUTAT NDIASAPORA. Determinarea ei personal? ?ine de competen?e, de ncrederea n sine ?i de idealuri. Pentru c?, orict ar p?rea de neverosimil, nc? mai exist? n Romnia o asemenea specie de oameni, iar Virginia Mircea este unul dintre ei.

S-a hot?rt s? intre n politic?, pentru c? e convins? c? are ceva de spus ?i de f?cut pentru romni n general ?i pentru romnii din diaspora n special. Am stat suficient deoparte, comentnd ce fac al?ii – spune ea. Simt c? a sosit timpul s? m? implic. Prin proiectul ROMNIA CASA TUTUROR ROMNILOR,mi propun crearea de condi?ii n ?ar? menite s? faciliteze ntoarcerea acas? a romnilor din Diaspora ?i ini?ierea unor programe menite s? nt?reasc? leg?turile dintre romnii de acas? ?i cei din str?in?tate.

Contextul acestei decizii nu o avantajeaz? pe Virginia Mircea, pentru c? Romnia trece printr-o perioad? n care, vorba filosofului cre?tin Vasile B?ncil?, uraganele ridic? la mari n?l?imi pleava ?i gunoaiele iar acestea se cred personaje istorice. Ceea ce o avantajeaz? totu?i este expertiza profesional? impresionant? (care decurge ?i din Curriculum Vitae) ?i obstina?ia cu care nu se las? dizlocat? de vijeliile momentului, r?mnnd fixat? n principiile ?i aspira?iile care au confirmat-o n carier?. ?i iube?te poporul ?i valorile lui, respectnd n egal? m?sur? valorile altora. Unde al?ii v?d conflicte, ea vede oportunitatea unui dialog

A?adar, Virginia Mircea este o persoan?, nu un partid, iar eu sus?in persoana, nu partidul pe care-l reprezint?! Calitatea de posibil deputat n cel mai conflictual colegiu al diasporei romne?ti (Colegiul 4, care include ?i Orientul Mijlociu) ar fi un c?tig major pentru diploma?ia romneasc?, dar ?i pentru ??rile din zon?, prin aptitudinile sale de mediator, pe de o parte, ?i prin discursul coerent ?i ferm, f?r? subterfgii ?i echivocuri, pe de alt? parte. Documentul elaborat de Virginia Mircea, MANIFEST PENTRU O NA?IUNE CIVIC? Demnitate ?i unitate! o recomand? att integral, ca anvergur? a personalit??ii, ct ?i contextual, ca posibil deputat n Parlamentul Romniei. (Miron Manega)

…………………………………………………………………………………………….

Cu Ionel Haiduc, Pre?edintele Academiei Romne, la nmnarea Premiului “Vasile Conta” pentru cartea ISLAMUL ?I SOARTA LUMII Fundamentalismul islamic ca ideologie politic?

MANIFEST PENTRU O NA?IUNE CIVIC? Demnitate ?i unitate!

 

Cet??enii sunt izvorul de existen?? al oric?rui stat, c?ci un stat f?r? cet??eni nu este posibil. Cet??enii sunt cei care cedeaz? din suveranitatea ?i autonomia lor, pl?tesc impozite ?i taxe din munca lor pentru ca statul s? se ngrijeasc? de to?i ?i de fiecare n parte. Dintre cet??eni se nasc viitorii cet??eni ?i ei constituie n esen?? na?iunea atunci cnd ader? la o cultur? ?i la o tradi?ie. A?a c?, de fapt, cet??enii ?tiu cel mai bine ce este important ?i ce nu pentru existen?a ?i pentru na?iunea lor, ?i de aceea, teoretic, cet??enii au ntreaga putere pe care doar o deleag? ctorva cet??eni care s? rezolve problemele de care restul cet??enilor nu au timp sau chef s? se ocupe.

?i totu?i, n ?ara noastr? cet??enii nu conteaz? ?i de fapt nimeni nu i bag? n seam?. nsu?i cuvntul cet??ean a deveni desuet. Pentru partidele politice sunt electoratul, pentru Biseric? sunt enoria?ii, pentru puterea politic? de ast?zi ei sunt romnii. Iar pentru stat ei sunt poporul. Ceea ce este fals. Poporul este continuitatea temporal? a tuturor celor care au tr?it, tr?iesc ?i vor tr?i n interiorul acelea?i culturi. Dar nu to?i str?mo?ii no?tri au fost cet??eni, a?a cum ei nu pot s? voteze ast?zi n numele nostru. Nu poporul este cel care decide soarta unei ??ri ci na?iunea civic?, c?ci na?iunea este cea care exist? acum ?i aici n interiorul unei culturi. Iar na?iunea civic? nici nu ?ine cont de diversitatea etnic?, religioas? sau sexual? ci confer? putere tuturor cet??enilor care locuiesc n acela?i stat.

Prin tot acest proces complicat de eludare a cet??eanului ca existen?? lingvistic? ?i simbolic? statul romn ?i-a nsu?it prin furt de la cet??ean puterea politic? pe care o folose?te discre?ionar chiar mpotriva cet??eanului.

Desigur c? nu este prima dat? n istoria Romniei cnd se ntmpl? acest lucru. Respectul fa?? de cet??eni este mai degrab? o excep?ie dect o norm?. De fiecare dat? cnd statul ?i-a asumat, cu voia sau f?r? voia cet??enilor, mai multe puteri de attea ori a uitat de fiecare cet??ean n parte n economia numerelor mari. Statul romn a c?utat de foarte multe ori s? salveze na?iunea etnic? ?i nu pe cea civic?. Fiecare cet??ean a fost sacrificat n numele poporului sau al na?iunii etnice, chiar ?i cei care de?ineau temporar puterea sim?indu-se sacrifica?i pe altarul Patriei. Nu mai vrem sacrificii inutile.

Statul s-a obi?nuit s? ?i nchipuie na?iunea civic? ca pe o gr?dini?? de copii cu retard minor care de?i pot s? munceasc? nu pot gndi cu capul lor dect limitat ?i instinctual. A?a c? fie prin a?a-zisa elit?, fie prin activi?tii partinici fie chiar prin asmu?irea unor cet??eni mpotriva altora statul ?i-a propus s? gndeasc? n locul nostru, al tuturor. El consider? c? ?tie mai bine ce nseamn? fericirea fiec?ruia ?i a tuturor, c?ci asum? c? fericirea statului este ?i fericirea cet??enilor. ?i cu asta cet??enii sunt tot mai neferici?i. Fercirea a devenit un bun politic ?i mediatic, ?i ea este tot mai mult transformat? n bani ?i putere. Fercirea nseamn? iubire ?i solidaritate, confort ?i siguran??, lipsa grijilor sau asumarea lor particular?. Dar toate acestea fiind cuantificate n bani s-au transformat n tot attea prghii ale statului prin care se insinueaz? n via?a noastr?. Fericirea este individual? ?i se ob?ine individual. Nu mai vrem bariere n calea fericirii noastre.

 

?i de fapt cine este Statul?

Ast?zi statul este de fapt o construc?ie eminamente elitar? bazat? pe partide politice corupte ?i indolente cu dorin?ele cet??enilor. ?i eliminnd cet??enii din aceast? construc?ie acest stat este unul al bunului plac ?i nu unul de drept. Statul romn a fost dintotdeauna oligarhic n lipsa unei aristocra?ii autentice. n 1948 o oligarhie str?in? a nlocuit oligarhia romneasc? pe principii ideologice comunismul. Dup? 1989 o alt? oligarhie o simbioz? ntre oligarhia comunist? ?i oligarhia na?ionalist? a acaparat statul n numele democra?iei ?i a Drepturilor Omului. Aceast? oligarhie ideologic? ?i-a produs propria oligarhie financiar? pe care ?i-a clientelizat-o. Astfel aceste dou? oligarhii care de fapt nu sunt dect una au pus mna pe putere ?i o folosesc cu alte chipuri ?i alte m??ti ?i ast?zi. Oligarhia din 1948 a pus mna pe putere n numele maselor muncitorilor ?i ??ranilor, oligarhia de dup? 1989 a pus mna pe putere cu ajutorul maselor. Nici una dintre ele nu a fost interesat? s? transforme aceste mase ntr-o na?iune civic?. Oligarhia este cea care transform? drepturile n privilegii. Ori, ntr-o na?iune civic? singurul privilegiu este acela ob?inut prin merit, egalitatea substan?ial? domnind ntre cet??enii liberi.

Teoretic un stat de drept se bazeaz? exclusiv pe institu?ii democratice care sunt legitimate de cet??eni. Dar aceste institu?ii au fost delegitimate de structurile politice care le-au personalizat. Ele exist? doar pentru sine ?i nu pentru cei care ar trebui s? beneficieze de ele ?i care le ntre?in din taxe ?i impozite.

Singura institu?ie a statului care s? i reprezinte pe cet??eni ar trebui s? fie Parlamentul. Dar acesta este supus unui proces de disolu?ie. Parlamentul nu este numai un loc al f?uriririi de legi. Ele este un loc n care se proceseaz? interesele a ct mai multe gruprui de cet??eni pentru a se ob?ine solu?ia care s? i mul?umeasc? pe ct mai multe dintre acestea. Dar Parlamentul a devenit doar un spa?iu de orgolii sterile care se nfrunt? inutil. Iar aceasta este n avantajul strucutrii executive Guvern + Pre?edinte care ocolindu-l dicteaz? drumul pe care ar trebui s? mearg? societatea. Ori societatea de cele mai multe ori nu este ntrebat? dac? accept? acest drum sau nu. Pur ?i simplu este privit? ca fiind lipsit? de ra?iune, dictnd al?ii n locul ei. Societatea este a cet??enilor ?i nu a statului, statul este al societ??ii!

Partidele politice nu mai reprezint? pe nimeni de mult? vreme, ele doar se autoreprezint?, pentru c? societatea a fost n?elat? cu ideea c? al?ii gndesc pentru ea. Pentru a fi liberi cet??enii trebuie s? fie responsabili. Pentru a fi responsabili cet??enii ar trebui s? fie demni. Iar demnitatea nseamn? a spune NU atunci cnd acesta trebuie spus.

n Romnia Guvernul dicteaz? cu ajutorul unei coali?ii obediente interesate doar de autoperpetuare ca partide individuale sau coalizate. Astfel, Guvernul Romniei a luat locul Parlamentului n plan legislativ, acesta din urm? fiind castrat.

Multe voci s-au ridicat mpotriva legifer?rii prin Ordonan?e de Urgen??, chiar ?i partidele care sunt ast?zi la putere. Ordonan?ele nu au disp?rut. Doar c? lor li s-a ad?ugat o form? ?i mai tiranic? de legiferare Asumarea R?spunderii Guvernului pentru Orice. Legi de importan?? covr?itoare pentru noi ?i pentru genera?iile viitoare au trecut prin bunul plac al Puterii prin Asum?ri de R?spundere Coduri Civile ?i Penale, Legea Educa?iei Na?ionale, Legile Muncii ?.a.. Degeaba au fost consulta?i cei interesa?i de aceste legi, n final, numele moderniz?rii au fost trecute a?a cum s-a dorit de clientela politic? ?i nu de cei interesa?i. NU au trecut n numele nostru. Legile Fundamentale trebuie s? treac? prin consens ?i nu prin tirania majorit??ii temporare!

 

Prin aceste formule autoritare institu?iile democratice devin tot mai slabe pentru c? sunt folosite ca paravan pentru a limita ?i mic?ora democra?ia. Fiind lipste de credibilitate aceste institu?ii sunt p?r?site de cet??ean care se retrage tot mai mult n calitatea sa originar? aceea de indivi loc n care nici na?iunea, nici poporul ?i nici m?car statul nu mai exist?. Statul ne-a mpins n individualism gregar ca s? scape de cet??eni.

 

?i procesul continu?: f?r? s? ntrebe pe nimeni statul dore?te s? regionalizeze Romnia nu prin referendum ci prin legi administrative. Dore?te s? comaseze alegerile pentru ca nimeni s? nu mai ?tie ce voteaz?. A hot?rt deja c? primarii vor fi ale?i ntr-un singur tur de scrutin lipsindu-l pe cet??ean de posibilitatea unei a doua ?anse la majoritate. Astfel primari cu 20% din voturi vor hot?r pentru to?i cet??enii. Astfel nici tirania majorit??ii nu mai func?ioneaz? este dictatura pe fa?? a unei minorit??i clientelizat? de stat. C?ci ace?ti primari nu au prea multe prghii de a-?i adminstra singuri comunitatea, sunt sili?i prin legi nedrepte s? depind? n continuare de stat. Abera?ia bugetului centralizat face ca ie?enii s? pl?teasc? pentru metroul din Bucure?ti, iar bucure?tenii pentru c?ldura de la Brad. Iat? expresia clar? a domniei absolute a statului asupra societ??ii. O societate demn? este o societate de cet??eni autonomi.

Autonomia cet??eanului nseamn? c? el este complet liber n raport cu proprietatea sa ?i egal n aceast? libertate adic? juridic cu to?i ceilal?i cet??eni. Doar o na?iune civic? bazat? pe autonomia cet??eanului poate da na?tere statului de drept.

Criza economic? din acest moment d? la oparte masca de pe fa?a hidoas? a oligarhiei ilegitime ce a acaparat statul cet??enilor. De aceea ast?zi am avea posibilitatea s? schimb?m prin presiune civic? statul oligarhic pentru a-l nlocui cu statul de drept bazat pe o na?iune civic?. Dar pentru aceasta este nevoie de unirea tuturor cet??enilor care se simt exclu?i de la decizia cet??eneasc? n orice fel.

I. Vrem ca legile, hot?rrile, deciziile care sunt luate n numele oligarhiei s? nu mai fie declarate ca fiind luat n numele nostru.

II. Vrem ca orice decizie care implic? existen?a mea direct? sau democra?ia s? fie interoga? prin dezbateri reale ?i a c?ror concluzii s? fie transpuse n practic? : Nici o lege s? nu mai fie adoptat? prin asumarea r?spunderii guvernamentale sau prin ordonan?e de urgen??. Exist? suficiente legi n acest moment n Romnia: l?sa?i-le s? func?ioneze.

 

III. NU vrem comasarea alegerilor. Prin aceasta se ncal?c? dreptul fundamental la o informare corect? ?i transform? democra?ia romneasc? ntr-una electoralist?. Orice schimbare a legii electorale s? fie adoptat? doar n prima sesiune dup? investirea a legislativului. Oricnd altcndva s? nu fie permis prin lege organic?.

 

IV. Vrem alegeri propor?ionale sau mixte, care s? permit? delocalizarea ale?ilor na?iunii civice, care sunt reprezentan?ii na?iunii ?i nu a unor grupuri de interese.

 

V. Vrem o na?iune civic? n care diferen?ele etnice, religioase sau sexuale s? nu eiste. Na?iunea civic? se opune na?ionalismului de orice fel ?i deci ?i partidelor etnice sau religioase.

VI. Statul modern s-a ntemeiat pe principiile Iluminsmului care respect? fundamental via?a uman? ?i dreptul fiec?ruia de a-?i urm?ri fericirea. De aceea VREM un stat social care permite egalitatea real? de ?anse.

VII. Egalitatea de ?anse presupune c? din taxele tuturor cet??enilor trebuie s? beneficieze to?i cet??enii de acelea?i servicii, chiar dac? minimale. Educa?ia ?i s?n?tatea sunt drepturile pozitive esen?iale pentru orice cet??ean.

VIII. Principiul nici o taxare f?r? reprezentare trebuie s? fie ntru-totul respectat. Nici un impozit sau tax? nu pot fi impuse dect prin consultarea cet??enilor.

IX. Scopul taxelor trebuie s? fie transparent, la fel ?i cheltuirea lor.

X. Vrem ca discursul public s? fie decent ?i adecvat. Orice abuz de limbaj, orice violen?? de limbaj, din partea oricui ar veni trebuie sanc?ionat? prin retragerea dreptului la cuvnt pentru o perioad? oricare de timp.

Salvarea unui stat nu va veni niciodat? din exteriorul lui, chiar dac? pentru moment pot exista aceste aparen?e. Dac? cet??enii acelui stat nu sunt dispu?i s? l salveze el se va pr?bu?i negre?it mai devreme sau mai trziu. Un stat ntemeiat pe na?iunea civic? NU va putea niciodat? s? fie nfrnt, nici din afar? nici din interior. El este adev?ratul stat de drept.

Prof. Dr. VIRGINIAMIRCEA

10 Noi 2012

WHY NOT…?

Author: manega | Filed under: Cultura

La urma urmelor, de ce nu? ?i Gagosian, ?i Thaddaeus Ropac, ?i Adrian Costea, ca ?i artistul Anselm Kiefer (autorul celuilalt Golem) sunt ni?te nume care au str?b?tut sau str?bat lumea, fiecare n felul ?i cu puterea lui specific?. Deci sunt un fel de staruri. Ar putea fi o echip? complet?

Surs?: certitudinea.ro

8 Noi 2012

ADRIAN COSTEA / Galerie de imagini

Author: manega | Filed under: Cultura

Devant ces uvres on se sent comme face une montagne. La relation dun homme une montagne est complexe et non unitaire mcontentement compris: il pleut, il neige, ses pentes sont trop escarpes, ou bien il y a trop de valles, etc. On peut pester contre la montagne, mais on ne peut pas en contester lexistence, laltitude, la vgtation ou la faune. La montagne, elle, se fiche de toute faon de votre opinion, elle continue exister. (Miron Manega)

GOLEMULCOSTEA: Jaccuse!

 

Surs?: certitudinea.ro

Je ntais pas prt pour lmotion laquelle je fus confront. Au milieu dun logementatelier aux murs couverts de projets, dessins, croquis et plans de travail, trnaient deux sculptures verticales en acier massif argent: Eppur si muove et LOiseau du Paradis. Lourdes, massives, matriellement crasante dun poids total d peu prs 500 kilos elles deux mais dune souplesse et dune grce quasiment immatrielle Je me trouvais devant des chefs duvre issus du nant, telle tait ma perception alors, qui rclamait inlassablement explication, justification, cohrence.

Jallais tout apprendre et tout comprendre. Dabord en creusant avec obstination dans le pass de lauteur: sa trajectoire artistique, la dissmination de ses uvres dans le monde, les rfrences des spcialistes trangers Mais ensuite et surtout, en assistant directement la naissance dautres uvres, non moins spectaculaires que les deux premires qui mavaient choqu et qui, finalement, loin de venir du nant, taient en fait issues dune continuit invisible jusqualors. Je me trouvais face un personnage incommensurable, un extraterrestre, devant des uvres qui frisaient lirralit, la fiction. Ce personnage extrmement cratif dont la dmesure caractrise tout ce quil entreprend (en quantit, dimensions, pense et vision), est revenu en Roumanie pour faire ce quoi personne ne sattendait ni ne sattend, et ce quoi personne ne croitnon plus: de la sculpture.

 

Face face avec Brancusi

Atelier de Brancusi Paris et atelier dAdrian Costea Bucarest

Ds ma rencontre avec elles, ces deux sculptures en acier massif argent que jai vues ont exerc sur ma sensibilit leffet dun tsunami. Je compris pourquoi un peu plus tard, ds lors que jeu linspiration de placer cte cte deux photos: lune prise dans latelier de Constantin Brancusi au Centre Pompidou Paris, et lautre, ralise par moimme dans latelier dAdrian Costea Bucarest. Sans nulle intervention technique pour forcer lanalogie, les travaux semblaient se poursuivre les uns les autres, sans dautre point commun que la verticalit proprement dite et lattitude de lexpression artistique. Nulle filiation stylistique, nulle rfrence scolastique, nulle reprise de symboles… Et pourtant, combien de compatibilit harmonique entre ces deux chantillons!

Devant moi se dessinaient deux constructions musicales, chacune avec leur vie propre, mais cela sur une mme partition universelle. Plus particulirement, les travaux du premier plan de chacune des deux images runies marquent un point de rencontre entre les trajectoires de deux destines exceptionnelles. Par son approche modulaire, la Colonne sans fin (et non seulement celle figurant dans limage, mais toutes ses variantes, des plus petites aux plus grandes) reprsente le sommet absolu de la modernit chez Brancusi et, en mme temps, le recours la culture primordiale que ce dernier avait emprunte aux pilastres des portails de son village natal en Roumanie. Le mystre essentiel de la prominence et de la prminence de Constantin Brancusi dans lhistoire de la sculpture peut tre dchiffr laide de la clef suivante: si Brancusi est devenu un artiste universel, cest parce quil a eu le courage et lintelligence de demeurer thnique. Malgr tout, la Colonne sans fin, expression modulaire de cette intelligence gniale est non seulement lapoge, mais aussi le point final de ses capacits de vision artistique. Il na pas su dpasser ce point, ses Colonnes restant conceptuellement inacheves, comme sil avait crit dessus suivre.

Premire rencontre de la spirale avec la verticale

Adrian Costea nest pourtant pas influenc par Brancusi et ne tombe pas dans son invitation pige, au fond, du grand chaman, celle de poursuivre ce quil a commenc. Les constructions modulaires sont courantes dans luvre de Costea (beaucoup plus vaste quantitativement que celle de Brancusi); la rcurrence insistante de ce procd nat sur le fond dune exaltation crative sans prcd ent dans sa biographie, et sans correspondant dans lart plastique mondial contemporain. Ses visions dbordantes dpassent de beaucoup ses possibilits pratiques et matrielles. Lartiste vit et cre dans des conditions daustrit difficiles imaginer. Et pourtant, Adrian Costea continue de produire, avec obstination, des centaines de croquis et de dessins par mois tout autant duvres possibles, o il assemble des ides, dsassemble les clichs plastiques, imagine des vnements fabuleux excdant ainsi toute tentative critique le ranger dans un rythme ou dans un ordre plus ou moins normal de cration.

Sil est invitable de rapprocher Adrian Costea de Brancusi, je le rpte, cest non pas parce que ce dernier aurait dune quelconque manire influenc le premier, mais parce que leurs racines culturelles et spirituelles sont les mmes, et que de ce fait ces deux personnages se rencontrent de manire archtypale dans diffrents moments de leur volution personnelle. De plus, du point de vue de la dimension des valeurs, Adrian Costea slve aux mmes altitudes artistiques, et ignorer le voisinage prsent cette hauteur est impossible. En effet, cest prcisment dans cette zone himalayenne de la performance maximale quAdrian Costea peut tre contempl et jug, non pas dans une zone tide des ctes honorables et confortables. Par ailleurs, si lon dveloppe lanalogie entre la sculpture dAdrian Costea et celle de Constantin Brancusi en termes de cheminement chronologique, force est de constater que le premier a eu une volution en spirale tandis que le second, la verticale, par tapes. Ainsi, il est dautant plus invitable que la spirale de Costea croise la verticale de Brancusi. Les deux premires uvres de Costea avec lesquelles jai pris contact: LOiseau du Paradis et Eppur si muove expriment de manire vidente un tel croisement spirituel et artistique.

Technique Mixte, 1963

Geisha Koimurasaki et la danse de Daikoku

Geisha Koimurasaki et la danse de Daikoku, une des dernires uvres finalise dAdrian Costea, pourrait elle aussi constituer un croisement avec le destin artistique de Brancusi. Bien que cette uvre semble retenir un cho trs vague de certains ouvrages en bois de Brancusi (Adam et Eve, Madame L. R., La Petite Franaise, La Chimre et Le Roi des rois), entre elles la subtile parent rside uniquement dans lapproche et non pas dans la solution adopte, cette parent parat plutt comme une attitude polmique quune ventuelle influence accepte; autrement dit, il sagit non pas dune influence mais dune confluence. Dailleurs, lalternance sophistique de la patine et de la brillance pure, sur des formes ellipsodales composes de secteurs de sphre et de tronc de cne, ainsi que lacier massif en tant que matriau, cuivr tout ceci sloigne dfinitivement de Constantin Brancusi. Louvrage dont il est question ici voque une illustre geisha, Koimurasaki de son nom, dcouverte par Adrian Costea en 1977 New York, dans un magasin dantiquits sur la Madison Avenue, partir dune estampe japonaise, copie dun original sign Ikeda Yashinobu. Koimurasaki tait, son poque, une geisha clbre pour la perfection avec laquelle elle excutait la danse de Daikoku au premier mois de lanne; le rang le plus lev lui tait attribu parmi les geishas, celui de Oiran, et parmi ces oirans, elle tait la plus apprcie.

Leo Castelli et Marc Gaillard ceux qui ont rellement dcouvert lartiste Adrian Costea

Article crit par Marc Gaillard dans la revue Lil en Novembre 1987

Il va sans dire que la priorit historique que je revendique quant la dcouverte des uvres dAdrian Costea nest pas absolue. Elle ne vaut que vis--vis de lespace public roumain auquel je fais voir un artiste de taille mondiale. Le tout premier avoir mis en lumire lartiste, publiquement et par crit, fut lcrivain Marc Gaillard, historien et critique dart et darchitecture. Et ce, non pas aujourdhui, mais 25 ans en arrire, Paris, travers plusieurs rcits et articles, dont notamment celui de la revue Lil (novembre 1987): Puissants et solitaires, ils [ces objets rares] imprgnent de leur prsence lespace o ils se trouvent, et ce titre rpondent bien au qualificatif duvres dart. [] Ces objets prcieux, tout en finesse, sont volontairement lourds, stables, comme sils voulaient senraciner au lieu dans lequel ils vont se trouver, affirmer leur prennit par le poids de mtal ou de bronze. [] Ces objets magiques, supports dune motion esthtique, nadmettent que la perfection. [] Rencontrer les crations dAdrian [] Costea, cest entrer dans un monde de formes et de forces qui conduisent la srnit, en jetant un pont entre la conscience et lunivers.

Successeur, prcurseur et gal de Brancusi

Si quelquun devrait revendiquer une priorit mondiale pour avoir dcouvert ou signal Adrian Costea en tant que grand artiste plasticien, cest sans doute Marc Gaillard, dans le sens artistique et philosophique. Mais si lon considre maintenant lordre strictement chronologique, quelquun et pas des moindres le prcda: Lo Castelli. Lhomme qui a puissamment transform lensemble du march de lart contemporain entre 1955 et 1980 et qui la marqu de ses actions jusquaujourdhui encore, lhomme qui a laiss son empreinte personnelle de manire dfinitive et irrvocable, non seulement sur la manire internationale de prsenter et commercialiser lart contemporain, mais aussi par ses procds de choix et dennoblissement des artistes et de leur statut dans la socit. Parmi ceux quil a dcouverts, promus et/ou lancs, nous pouvons numrer quelques noms majeurs de lhistoire de lart moderne: Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Frank Stella, ou encore Donald Judd, Twombly, Kosuth, Scarpitta, Flavin, Weiner et Richard Serra. Toutefois, au dbut de lanne 1978, New York, en dpit des avertissements et des insistances solidement arguments et exposs par celui qui tait dj devenu alors le matre incontest du march de lart contemporain lchelle mondiale, Adrian Costea choisit de ne pas accepter ses propositions. Qui plus est, Adrian Costea prit la dcision extrme, difficile qualifier et quantifier, de rompre sans pravis et sans raison valable premire vue toute relation avec Leo Castelli. Il nest pas du tout exclu que ce geste dorgueil ou seulement dune dignit artistique sophistique, issue de je ne sais quelles raisons absconses soit la cause des lourdes factures existentielles quAdrian Costea continue de payer lourdement lheure actuelle.

Et pourtant la vie suit son cours, et maintenant, des voix de critiques dart roumains apparaissent, confirment, dveloppent et assument publiquement des apprciations spectaculaires ladresse des sculptures dAdrian Costea. Lun dentre eux, Pavel ?u?ar?, prsident de lAssociation des Experts et valuateurs dArt de Roumanie, figure de proue de la critique dart autochtone, affirme ni plus ni moins quAdrian Costea est le successeur, le prcurseur et lgal de Brancusi. Et cest ainsi quil nuance ses propos: Lors dune lecture prvisible, extrieure, il est son successeur. Et ce parce que Brancusi a men le purisme jusqu ses dernires consquences. Aprs ce type de dissolution de la forme, de ngation du figuratif, il ne pouvait y avoir quun retour la gomtrie. Et ce, je le rpte, seulement si nous considrons les choses dans la logique de lhistoire de la sculpture. [] Mais si lon considre maintenant les choses en soi, audel du discours historique o la gomtrie semble tre la dernire forme dvolution lorsque le figuratif puise ses ressources , on constate en fait que la gomtrie constitue la forme primordiale. Et en effet, dans la sculpture de Costea, on reconnat des lments constitutifs de lunivers, ceux qui prcdent lapparition de la vie. En ce sens, on peut donc dire quil est prbrncusien, cest--dire prcurseur, car sa sculpture exprime en mme temps la fin dun cycle historique du tridimensionnel et le dbut du mme cycle. Limage qui pourrait le reprsenter et le dfinir le mieux cest celle Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. [] Cependant en associant Adrian Costea Brancusi, jassocie deux mondes, deux univers, non pas deux personnes: en ce qui concerne leur niveau daltitude, je peux affirmer que les deux propositions artistiques sont isomorphes, cest dire quelles peuvent parfaitement occuper la mme place, et les mmes positions. A la question adresse Pavel ?u?ar? de savoir quel moment prcis de la Gense il placerait la sculpture dAdrian Costea, ce dernier rpond schement et promptement: Entre le premier jour, o Dieu a spar la lumire davec les tnbres, et le troisime jour, quand la terre a t spare des eaux.

Labstrait le plus raliste et le figuratif le plus abstrait

Un autre critique dart important qui a eu le courage et linitiative de se prononcer publiquement sur la sculpture dAdrian Costea, cest Marius Ti?a. La sculpture dAdrian Costea impose et simpose, chante et enchante, entre dans un dialogue sans questions poses. [] Lunit de la composition, construite de fractures et dquilibres, fait appel des images archtypales et des lments de cosmogoni, et propose la gomtrie comme art. La maestria de lartiste le mne labstrait le plus raliste et au figuratif le plus abstrait. [] Son uvre ne pouvait tre que complexe, dissmine dans des zones nombreuses, mais consistantes, denses, cohrentes. Il peint, dessine, modle, coupe le mtal, le coule dans des formes que les visions caressent, confre de la couleur la brillance du polissage et pratique toutes ces formes dexpression artistique avec lenthousiasme du premier amour, idalis jusqu des formes paradisiaques. Dans son analyse, Marius Ti?a fait encore une assertion que je me permettrai ensuite de dvelopper : Le simple largissement architectural de la volumtrie des compositions dAdrian Costea conduit lunivers contemporain rcent des constructions clbres du monde, qui projettent sur notre quotidien limage de lavenir, avec des btiments des plus futuristes. Autrement dit, un monde architecturalement difi daprs les canons sculpturaux de la cration dAdrian Costea se superpose visuellement au monde de lavenir, esquiss dans ce quavanthier tait sciencefiction et aujourdhui dbut de ralit頻.

Eppur si Muove Sculpture en acier cuivr et patin

Le mythe de lternel retour

L’Oiseau du Paradis(Adrian Costea) et lglise du monastre de Brsana du Maramure?

Marius Ti?a a parfaitement raison, seulement, le modernisme architectural auquel il fait rfrence se retrouve galement dans les continuits de larchasme architectonique de la culture primitive roumaine. Prenons par exemple LOiseau du Paradis: bien quil fasse un renvoi vident la silhouette dun navire cosmique, louvrage semble avoir le mme point de dpart ou dinspiration que les anciennes glises traditionnelles du Maramure?, construites en bois.Les trois premiers modules de la base, assembls la verticale, correspondent aux trois modules canoniques de ces accueillantes glises en bois, drouls lhorizontale: le naos, le pronaos et le sanctuaire. Les trois derniers modules de la sculpture se retrouvent, de manire tout aussi gracieuse quineffable, dans les extraordinaires tours dfiant lespace, telles des flches spirituelles qui dpassent, par leur prolongement asymptotique, leur propre fonctionnalit architectonique et canonique.

Ainsi, aussi paradoxale que cela puisse tre, le futurisme et larchasme se rencontrent dans les crations en mtal dAdrian Costea, et cela sans quil se soit propos, de manire programmatique, de suivre une tendance ou une mode quelconque, ignorant dans une mesure parfaitement gale tout lment extrieure sa propre vision. Dans sa cration, Adrian Costea recompose le mythe de lternel retour dont parlait Mircea Eliade, cela prs quil recompose le mythe non pas en revenant, humblement, aux origines, mais par une marche triomphale vers lavant, cheminant directement sur sa propre voiespirituelle une voie en spirale.

Eppur si muove (Adrian Costea) et Le Fuseau au grelot du Maramure?

La sculpture cintique Eppur si muove constitue, sans que lauteur en ait eu lintention, une rplique monumentale et supermoderniste du Fuseau au grelot de Maramure?. Cet objet mnager dispose, son bout antrieur, dun jointoiement impossible dlments en bois qui mettent, en tournant, un son similaire celui que fait le serpent clochette

Adrian Costea renverse le fuseau avec sa partie lourde et cintique vers le haut, et la partie filiforme vers le bas, lensemble de la construction reposant sur une surface de contact avec un diamtre de 12 mm. Ce qui parat et qui est une folie plastique et un dfi lanc la logique et la technologie courante. Et pourtant, elle tourne!

Le Coq Apocalyptique

La confirmation la plus rcente de lenvergure hors du commun des visions plastiques dAdrian Costea est la sculpture en acier intitule A la recherche du temps perdu qui se dressa, quelques jours avant Nol 2011, dans le hall dun htel moderne de Bucarest, le Sarroglia. Personnellement, jai senti un imprial besoin de consulter ma montre pour savoir combien de temps il me restait vivre. Le coq a les ailes ouvertes dans une attitude altire, non pas pour combattre, mais pour annoncer la fin de la nuit et le dbut du jour. Cest lhorloge de Dieu, comme le dfinit lauteur sur la plaquette en acier cuivr du socle, un des gardiens de la menue ternit humaine, qui prvient lhumanit, avec emphase et tnacit, de larrive imminente du roi Soleil. Et lartiste de poursuivre son explication: Cette uvre nest rien dautre que mon hommage suprme la crature divine charge de rveiller toute la plante, tant que celle-ci continuera exister. Son chant marque chaque matin, sans la moindre erreur possible, une nouvelle sparation, pour un nouvel espoir: une vie plus clatante, plus puissante, plus belle, plus sereine, plus pleine damour et plus gnreuse que jamais. Ces mots, mouvants et dsesprs en mme temps, expliquent dans une certaine mesure le sentiment paradoxal dpouvante mle de joie que lon ressent face cette uvre monumentale. Car ce coq a bien quelque chose dune guillotine mtaphysique, impitoyable, perant les tnbres (le pass), et les sparant de lesprance de lavenir (la lumire). Se demander de quel ct de la guillotine on se trouvera au moment de sa chute engendre et amplifie la frayeur.

A la recherche du temps perdu

Rvlation et relev

Dans la tradition folklorique roumaine, le coq est un symbole solaire, investi de vertus protectrices, qui chasse les dmons de la nuit et appelle le soleil. Il est en mme temps le signe de la lumire paradisiaque et des tnbres infernales. Dans les croyances traditionnelles, le coq noir identifie la tombe du revenant, tandis que le coq blanc offre la lumire aux mes condamnes lerrance dans les tnbres de la mort.

Dans les contes de fes et dans dautres contes traditionnels, le coq annonce laube, sauvant le monde des dangers que les mauvais esprits font peser sur lui.

Tel le Messie, il annonce le jour qui suit la nuit, cest pourquoi il figure sur les flches des glises et les tours des cathdrales, voquant la suprmatie de lesprit dans la vie humaine et lorigine divine de lillumination salutaire. Au sicle dernier, on pratiquait encore le rituel de murer un coq dans la fondation dune maison, afin de protger le logement du diable.

Cette digression permet de souligner une fois de plus la racine des affinits profondes entre Adrian Costea et Brancusi, sans faire du premier lmule ni le disciple du second. Le modernisme pouss lextrme (qui vise des sommets encore inconnus) et parfaitement articul de Costea provient en fait comme chez Brancusi, dailleurs de la profonde cohrence des sources spirituelles ethniques, segment fractal de la grande spiritualit universelle. Apparu suite une rvlation, le Coq noir de 408 centimtres exprime, par son discours plastique, un magnifique relev des forts de symboles dont il sextrait et se cre. Et lallusion fine du titre proprementdit de luvre (A la recherche du temps perdu) rappelle que le temps auquel lartiste fait rfrence, cest non pas un temps biologique ni historique, mais bien un temps mythique ou mtaphysique.

Costea et la mlodie infinie de Wagner

A la recherche du temps perdu

Cette sculpture dAdrian Costea est un chef duvre au sens le plus lev du terme mme l, une hirarchie! , et le genre avoisinant le plus proche est celui de la musique… Mais il ne sagit pas dune simple mlodie ou dune musique primitive, ni mme de musique symphonique que nous pouvons entendre dans presque toutes les uvres dAdrian Costea) , cest bien audel de a. A la recherche du temps perdu renvoie purement et simplement au drame musical de Richard Wagner! Tant par la mlodie infinie, suggre par la crte du coq et les trois ranges de dents figurant le plumage dorsal, ou encore par le motif directeur (das Leitmotiv) incorpor dans les mmes lments de composition, que par lunit indissoluble de la sculpture avec le texte inscrit sur la plaque dacier cuivr ( ()Dans limminence de larrive du crpuscule, force, la nuit se retire dans un silence parfait et soyeux. La brume se lve. Cest ce moment prcis que lhorloge de Dieu, le Coq, un des gardiens de la minuscule ternit de lhomme, prvient lhumanit avec opulence et tnacit de larrive imminente du roi soleil)

A la recherche du temps perdu

La diagonale torsade du chant annonciateur du coq est elle aussi tout autant wagnrienne, par la suggestion troublante dhypotnuse dun triangle mystique invisible triangle que nous retrouvons reprsent dans lensemble du profil frontal de luvre, avec les ailes du coq symboliquement ouvertes

A la recherche du temps perdu

Mais tout cela, ce ne sont que de simples et ples traductions, didactiques dune impression accablante laquelle aucun spectateur ne peut se soustraire. Par rapport lensemble de luvre dAdrian Costea, ce qui est essentiel cest que, cette sculpture A la recherche du temps perdu concentre au plus haut degr un modernisme pouss lextrme et un archasme primordial issu de la Gense.

Une comptition graveet agressive

Fata Morgana bronze massif nickl

Il existe deux grands matres, de taille mondiale, avec lesquels Adrian Costea eut une relation spciale, profonde et dterminante: le premier (la premire) fut la sculptrice Mili?a Petra?cu, qui fut son professeur ; le second, Marcel Iancu. Tous deux contemporains et amis intimes de Brancusi mais aussi pionniers, avec ce dernier, du modernisme qui branla et marqua lensemble du XXe sicle. Tous deux mais tout premirement Mili?a Petra?cu lont imprgn jusqu lintoxication de laura et de la dimension gante de Brancusi, et ont engendr ainsi dans lme de ladolescent Adrian Costea une raction dadversit. 20 ans aprs la mort de Brancusi, la visite que le jeune Adrian Costea fait, 27 ans, dans latelier du matre au Centre Pompidou, lui inspire les rflexions suivantes: Brancusi a trouv un chemin vers le Seigneur qui nappartient qu lui. Un chemin que personne ne pourra jamais copier, imiter, multiplier. Ce chemin est unique et il sest ferm au moment de sa mort. Toutefois, fort de lambition et des nergies intrieures qui mhabitaient lpoque en question, lorsque je quittai les lieux, ce fut aussi avec une autre conclusion: mme si Brancusi sortit des entrailles de sa mre dou dun talent exceptionnel et malin comme un singe, questce qui pourrait mempcher, moi, de me forger une destine diffrente mais la mme hauteur? Et je me suis dit alors quil ne me restait plus qu trouver moimme une voie qui nappartiendrait qu moi, qui commencera et se terminera par moi. Je suis pratiquement entr en comptition avec Brancusi ce moment-l. Une comptition grave et agressive, la vie, la mort.

Lhomme et la montagne

Lensemble de cet article sest consititu dimpressions fulgurantes que jai vcues intensment au contact des uvres sculpturales dAdrian Costea, soumises ensuite des analyses et des confrontations ncessairement brutales. Mon soutien lgard de ces travaux et de leur valeur, travaux que jai directement et personnellement connus, est total et dfinitif. Ma confiance en la destine artistique exceptionnelle dAdrian Costea lest tout autant. Pourtant, audel de toute justification cette adhsion, les arguments les plus forts en faveur de lartiste sont ses travaux eux-mmes: impratifs, massifs, puissants et lgants, ils peuvent tre contests, aduls ou tolrs, mais ne peuvent absolument pas tre ignors. Devant ces uvres on se sent comme face une montagne. La relation dun homme une montagne est complexe et non unitaire mcontentement compris: il pleut, il neige, ses pentes sont trop escarpes, ou bien il y a trop de valles, etc. On peut pester contre la montagne, mais on ne peut pas en contester lexistence, laltitude, la vgtation ou la faune. La montagne, elle, se fiche de toute faon de votre opinion, elle continue exister.

Je suis une comte dans ma propre vie, dit Adrian Costea.

Il lest, effectivement, et ce non seulement dans sa propre vie, mais aussi dans celles de ceux qui ont la chance de le connatre parmi cette hypostase de lexcellence artistique. Dailleurs, je ne pense pas vraiment quil sagisse dune comte, mais plutt dune toile la recherche de son point fixe dans le ciel o elle pourra gnrer son propre systme plantaire.

Bucarest, le 13 dcembre 2011

Adrian Costea, De la Gense Wagner, en passant par Brancusi,

texte franais traduit de loriginal en roumain,adapt et mis en forme

par Cazimir Costea, diplm en Arts et Langage l’EHESS, Paris

MIRON MANEGA

Expert consultant lAssociation des Experts et valuateurs dArt de Roumanie.

Critique et analyste du march de lart internationale.

Journaliste, crivain et pote.

Fondateur et Coordonnateur de la plateforme culturellewww.certitudinea.ro, du rseau social Certitudinea http///certitude.ning.com

 

P.S. Tous les textes du site CERTITUDINEA concernant ADRIANCOSTEA, mais aussi ses textes personnels, se trouventICI

 

Tr?im vremuri n care domne?te f?r?delegea. Nimic nu mai func?ioneaz?, nimic nu-?i mai d? siguran?a zilei de mine. Institu?iile publice sunt mp?r?ite n dou? (institu?iile na?iunii ?i institu?iile puterii), armata a fost desfiin?at?, sistemul de s?n?tate ?i nv???mntul la fel, economia a fost paralizat? ?i vndut? pe buc??i, resursele vndute ?i ele, sau arvunite. n plus, Romnia e fezandat? pentru a deveni groap? de gunoi pentru de?eurile toxice ale Europei iar legile, care mai exist?, sunt instrumentate de magistra?i-infractori, copie la indigou a unui pre?edinte demis de popula?ie la referendum, dar rea?ezat abuziv n scaun de for?e str?ine. Suntem, ntr-un cuvnt, ?ara lui Papur? Vod?. Chiar dac? nu mai ?tim de unde vine expresia, o folosim corect, c?ci ea sintetizeaz? perfect realitatea pe care tocmai am expus-o…

Exist?, n istoria noastr?, dou? denumiri de o mare plasticitate, a c?ror origine s-a estompat, dar care au intrat n folclorul istoric prin rezonan?a comic? a formul?rii: Pazvante Chioru ?i Papur? Vod?. Ambele sunt, att prin con?inut, ct ?i prin expresie, de provenien?? olteneasc?. Prin sintagmele n care sunt incorporate (vremea lui Pazvante Chioru ?i ?ara lui Papur? Vod?), ele exprim?, de fapt, dou? perioade istorice distincte, aflate aproximativ una n continuarea celeilalte. Despre prima (vremea lui Pazvante Chioru) am mai scris ?i am ncadrat-o cronologic n a doua jum?tate a epocii fanariote, mai exact la interferen?a secolelor XVIII ?i XIX (1790-1809). A fost denumit? a?a dup? porecla lui Pazvanoglu, pa?a de la Vidin, care f?cea incursiuni devastatoare n zona Olteniei, locuitorii fiind nevoi?i s? ndure, pe lng? jugul fanariot, ?i jaful pazvangiilor. Aceast? perioad? a fost precedat? ns? de o alta (1735-1880), la fel de tulbure, n care ?inutul Olteniei (Valahia Mic?), lipsit de conducere politic? ?i legi, s-a numit ?ara lui Papur? Vod?. Toate teritoriile romne?ti deveniser? practic, n aceast? perioad?, teatru de r?zboi ntre habsburgi, otomani ?i ru?i.

Totul a nceput cu Pacea de la Passarowitz din 21 iulie 1718, ncheiat? ntre Imperiul Otoman, pe de o parte, ?i Imperiul Habsburgic ?i Republica Vene?ian? pe de alt? parte. Tratatul a fost semnat la Poarevac, Serbia (cunoscut sub denumirea german? Passarowitz). S-a ntmplat atunci un fapt f?r? precedent: Oltenia, care nu f?cea parte din Imperiul Otoman, a fost cedat? Imperiului Habsburgic f?r? ca domnitorul romn de la vremea aceea s? aib? vreo reac?ie. Pe de alt? parte, boierii craioveni, care erau foarte puternici, au acceptat tacit situa?ia, pentru c? le convenea, avnd n vedere comer?ul ?i afacerile importante pe care le aveau cu austriecii, dar ?i conflictul de privilegii care ap?ruse n 1716 ntre ei ?i Nicolae Mavrocordat, primul domn fanariot din ?ara Romneasc?.

A fost cea mai ru?inoas? pagin? din istoria Olteniei, dar care avea s? se ntoarc? pedepsitor, ca o r?zbunare, att mpotriva boierilor, ct ?i mpotriva austriecilor. Astfel, din cauza tentativei acestora din urm? de a instaura n Valahia Mic? (Kleine Walachei) o administra?ie proprie, sus?inut? militar, ?i transformarea ei ntr-o provincie imperial? (alipire administrativ-teritorial? pe care nici turcii nu o putuser? realiza, timp de secole), s-a declan?at o puternic? mi?care de rezisten??, care a cuprins toate segmentele societ??ii, de la ??rani ?i micii meseria?i, pn? la comercian?i, mica ?i marea boierime. Mai ales c? austriecii au ncercat ?i convertirea la catolicism a popula?iei, construind chiar o catedral? papista?? la Craiova. Edificiul a fost ns? distrus de craioveni imediat dup? ce construc?ia a fost terminat?.

Amploarea haiduciei din Oltenia a atins cote nemaintlnite n Europa, devenind un fel de serviciu militar obligatoriu. Tradi?ia popular? spune c? tinerii olteni care nu luau calea haiduciei, cu greu ?i g?seau o fat?, nefiind considera?i b?rba?i dac? nu ucideau m?car un soldat imperial.

Un foarte vrednic haiduc al Olteniei din perioada aceea a fost Pavel Lotru din B?lce?ti, c?utat de mai bine de trei ani de imperiali ?i de potere, f?r? a fi prins. De la el au primit austriecii cea mai grea lovitur?, n toat? perioada ct au stat n Oltenia.

Se ntmpla n 1726. Pavel Lotru, care haiducea pe ambii versan?i ai Carpa?ilor (Oltenia ?i zona Sibiului), avea mai multe ibovnice nem?oaice ?i unguroaice, majoritatea neveste ale bog?ta?ilor din Sibiu. Una dintre acestea i-a dat de veste lui Pavel c? n Oltenia urma s? soseasc? o mare caravan? ce strnsese taxele din Ungaria, Croa?ia ?i Ardeal, urmnd s? fac? acest lucru ?i n Oltenia. Caravana era compus? din 20 de c?ru?e cu pere?i metalici, fiecare tras? de cte opt perechi de cai nemte?ti, arhipline de pungi cu galbeni.

Ceata lui Pavel Lotru s-a unit cu cele ale lui Radu Ursan ?i Neagu Papur? ?i au atacat caravana austriac? la Dr?g??ani, confiscnd tot aurul. Jaful a fost att de p?gubitor pentru habsburgi, nct a provocat n imperiu o adev?rat? pr?bu?ire financiar?, drept pentru care banul Craiovei, Gheorghe Cantacuzino, a fost destituit. Din acest moment, boierii din Craiova au nceput ac?iunile de mpotrivire fa?? de administra?ia habsburgic?, obstruc?ionnd toate ncerc?rile austriecilor de a strnge taxe sau de a-?i impune administra?ia.

Hanul Pu?ureanu, n paragin?

 

Fntna Purcarului

n 1773, n ajunul Cr?ciunului, ntr-o crcium? din Craiova (la hanul Pu?ureanu de lng? fntna Purcarului), a avut loc un incident minor cu efecte uria?e. Un oarecare Lorincz, soldat n armata imperial?, ame?it b?utur?, a agresat verbal mai multe femei. S-a iscat un scandal care a degenerat ntr-o b?taie ntre solda?ii care l nso?eau ?i oltenii de la mesele din jur. Solda?ii au reu?it s? fug? ?i s? se refugieze n garnizoan?. Incidentele p?reau aplanate, mai ales c? soldatul respectiv fusese pedepsit ?i trimis la carcer? pentru nc?lcarea conduitei militare. Cteva ore mai trziu, ns?, probabil instigat? de oamenii banului ?i de haiduci, popula?ia Craiovei, narmat?, s-a adunat n jurul garnizoanei imperialilor cernd s? le fie predat Lorincz, pentru a fi judecat de ei. ntruct comandantul a refuzat, a urmat un asediu de cteva ore, n urma c?ruia garnizoana a fost incendiat? iar cei 375 de solda?i au pierit, fie n fl?c?ri, fie lin?a?i de popula?ie.

Panduri trecnd Oltul

Dup? acest incindent, austriecii au realizat c? trupele lor nu reu?esc s? se impun? ntr-o regiune str?in?, plin? de haiduci, a?a c?, n ianuarie 1734, au hot?rt s?-?i retrag? cea mai mare parte a trupelor ?i s? angajeze mercenari din rndul popula?iei din zon?. A fost actul de na?tere al pandurilor olteni. Lucrurile au luat ns? o ntors?tur? nea?teptat?: mul?i haiduci au g?sit bun? ideea ca, n loc s? jefuiasc? boierii sau imperialii, s? ia banii ca simbrie, f?r? s? fac? nimic, a?a c? s-au nrolat ca panduri. Timp de aproape doi ani, austriecii au pl?tit sold? unor haiduci ca s? prind? al?i haiduci, f?r? ca vreun haiduc s? fie prins.

n fruntea acestor trupe de commando era un personaj controversat, acel Neagu Papur?, el nsu?i haiduc sau tlhar, participant la furtul de la Dr?g??ani, care i costase att de scump pe austrieci. Realiznd c? au luat ?eap?, imperialii au refuzat s? le mai pl?teasc? solda. Sup?ra?i, pandurii au atacat Craiova, jefuind ?i torturnd pe cei c?iva reprezentan?i ai administra?iei austriece r?ma?i, apoi au jefuit ?i incendiat mai multe case boiere?ti. A fost pic?tura final? pentru austrieci, care au decis s? p?r?seasc? definitiv Oltenia, cu ani buni nainte ca aceasta s? fie retrocedat? pe baza tratatelor interna?ionale (1739, pacea de la Belgrad, ntre habsburgi ?i otomani). Au p?r?sit-o a?a cum au ob?inut-o, dar cu pagube imense, mult mai mari dect n urma unei nfrngeri militare. n Craiova, ca ?i n toat? Oltenia, s-a creat ns? un vid de putere, care avea s? duc? la dispari?ia B?niei, a doua institu?ie politic? a ??rii ca importan??, dup? domnie.

Dup? puseul de violen?e care a durat cteva luni, societatea caiovean? ?i-a g?sit totu?i un echilibru. Boierii au reu?it s?-l conving? pe acela?i Neagu Papur? s? conduc? o mili?ie a p?mntului, pentru a potoli atacurile haiducilor ?i ho?ilor. De la acest Neagu Papur? a r?mas expresia ?ara lui Papur? Vod? care a dep??it cu mult aria Olteniei ?i timpul istoric determinat, intrnd n folclor cu sensul peiorativ de ?ar? f?r? st?pn, unde legile nu mai exist?. Dup? alte cteva luni, Neagu Papur? a fost nlocuit de boieri ?i el a luat din nou drumul codrului.

Casa B?niei ?i Catedrala Sf. Dumitru (Craiova)

Timp de 35 de ani (1735-1770), ?ara lui Papur? Vod?, a devenit, aproape f?r? voia ei, un fel de stat independent: ?ara Romneasc? nu o putea revendica pentru c? apar?inea Imperiului Habsburgic, iar dup? 1739 domnitorii fanario?i n-au avut puterea necesar? s? se impun? f?r? acordul oltenilor. Pe de alt? parte, turcii, care erau ncol?i?i de ru?i ?i austrieci, au stat deoparte, mul?umindu-se s? nt?reasc? paza cet??ilor de la Dun?re, de teama atacurilor ?i jafurilor haiducilor. Paradoxal, acest interval istoric a fost de-a dreptul benefic pentru Oltenia. F?r? sistem legislativ, dar ?i f?r? tributuri ?i taxe pl?tite turcilor, austriecilor sau fanario?ilor de la Bucure?ti, via?a majorit??ii popula?iei s-a mbun?t??it. Boierii au asuprit mai pu?in ??ranii, de team? ca ace?tia s? nu-?i fac? singuri dreptate, comercian?ii ?i boierii ?i-au continuat afacerile la ad?postul cetelor narmate de slujitori, iar procesele ?i judec??ile au disp?rut, diferedele rezolvndu-se la mica n?elegere, prin for?? sau aplicnd legile p?mntului. Ora?ul s-a dezvoltat vertiginos, construindu-se multe cl?diri, biserici ?i ateliere.

n aceast? perioad? (1750 – 1756) a fost ridicat? ?i biserica Madona Dudu, (catedrala Maicii Domnului). Cea mai luminoas? figur? a acestei perioade este boierul Constantin Obedeanu, un om blnd, mp?ciuitor cu toat? lumea, iubitor de carte ?i art?, partizan declarat al realipirii Olteniei la ?ara Romneasc?. El a ajutat ct i-a stat n putere pe ??rani n disputele cu boierii, iar n 1754, a nfiin?at primul spital modern al Craiovei (pn? atunci existau doar bolni?e la unele m?n?stiri). Tot el a instituit, n 1759, nv???mntul organizat, c?ci pn? atunci educa?ia se f?cea n casele boierilor sau pe lng? biserici, ca o obliga?ie nescris? a preo?ilor. ?coala Obedeanu este prima ?coal? n adev?ratul sens al cuvntului, iar n prim?vara anului 1826 a fost transformat? n ?coala Na?ional? de Limba Romn?, azi denumit? Colegiul Na?ional Carol I din Craiova. Ca vechime, este a doua ?coal? romneasc? de grad mediu, dup? liceul Sfntu Sava din Bucure?ti (1818)

Oltenia, n perioada n care s-a identificat cu sintagma ?ara lui Papur? Vod?, este un paradox istoric. Abandonat? de austrieci, necucerit? de turci ?i st?pnit?, practic, de haiduci, a g?sit resursele interne s? se redreseze organic. Dup? reintrarea efectiv? n grani?ele T?rii Romne?ti a urmat ns? perioada cea mai nenorocit? din istoria ei, denumit?, a?a cum am mai spus, vremea lui Pazvante Chioru, ncheiat? violent, n 1821, cu revolu?ia lui Tudor Vladimirescu.

Am putea spune, de dragul metaforei, c? tr?im n ?ara lui Papur? Vod? din vremea lui Pazvante Chioru. n sens strict istoric, exist? o oarecare analogie, ntr-adev?r, ns? r?sturnat?, ntre Oltenia acelor vremuri ?i Romnia ultimilor 23 de ani: am avut o revolu?ie n 1989, a urmat o perioad? n care to?i dreg?torii au furat ct au putut, culminnd cu jaful na?ional din vremea lui Pazvante Chioru. Iar acum avem o ?ar? condus? de Uniunea European? de expresie german?, cu un pre?edinte suspendat ?i membri ai divanului (parlamentului) care iau calea haiduciei civile pentru a se pune n slujba poporului (cazul Ioan Ghi?e). Suntem, practic, ?ara lui Papur? Vod?, ?ar? f?r? legi ?i f?r? st?pnire legitim?. Ar urma, conform acestei evolu?ii inverse, s? revenim la autodeterminarea statului organic, de care vorbea Eminescu, f?r? s?-l asculte nimeni. Este, evident, o specula?ie. Dar, mai ?tii?

Surse documentare:

Istoria Romniei n date, Editura Enciclopedic? Romn?, 1971 (coordonator Constantin C. Giurescu), Wikipedia (Istoria Craiovei, Nicolae Mavrocordat), Romnia Liber? (Haiduci, panduri, partizani)